Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
EDUCATION
  • 2005 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
  • 1998 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
  • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
  • 2005 - 2006 Simens A.Ş.
MEMBERSHIPS
  • Türk Radyoloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
TOP
How can we help you?