Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
  • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji
  • 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
  • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
  • 2002 - 2006 Özel Haznedar Sağlık Hastanesi / Kardiyoloji Uzmanı
  • 2001 - 2002 Avcılar Medicana / Kardiyoloji Uzmanı
MEMBERSHIPS
  • Türkiye Kardiyoloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi
PUBLICATIONS
  • Tıp 2 Diyabetik hastalarda postprandiyal hipergliseminin QT dispersiyonu üzerine etkisi. XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi. Sözel Sunum.
  • Tıp 2 Diyabetiklerde spironolaktonun sol ventrikül diastol disfonksiyonu üzerine etkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Poster Sunum.
TOP
How can we help you?