Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1993 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2010 Dragos Şifa Hastanesi
 • 1994 - 1994 Mount Sinai School of Medicine Newyork/USA
 • 1993 - 2006 Fatsa Devlet Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
PUBLICATIONS
 • Multifokal yerleşimli bir piloleiomiyoma olgusu Turkderm 1993 ;27: 213-215 Dal Z, Köşlü A, Başak T
 • Tinea Unguium Olgularında Topikal Tiokonazol ile Kombine İntermittan Oral Flukonazol Uygulanması Etkinliğinin Araştırılması Çok Merkezli Açık Bir Çalışma. İlaç ve Tedavi Dergisi 1993;6:407-410 Avcı O, Özkan Ş, Köşkü A, Yerebakan Ö, Dal Z, Bozkurt E
 • Trachyonychia and Naming Problem of Rough Nails. Turkderm 1993 ; 27:165-169 Alptekin AE, Yerebakan Ö, Dal Z
TOP
How can we help you?