HIZLI RANDEVU & BİLGİ TALEBİ

Uzmanlarımız

  1. Ana Sayfa
  2. Uzmanlarımız

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr. Ercan Baştu / Acıbadem Fulya Endometriozis Merkezi Başkanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr.Ercan Baştu, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003- 2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı dalında ihtisasını tamamladı. 2008 - 2010 yılları arasında Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Mecburi hizmet kapsamında Uzman doktor olarak çalışan Baştu, 2010 - 2011 yılları arasında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, BIDMC Hastanesi'nde Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite (REİ) dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertelite bilim dalında ihtisasını 2011- 2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Doç.Dr.Baştu, 2014 yılında İngiltere Leeds Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Klinik Embriyoloji Yüksek Lisansını ve 2016 yılında Londra Surrey Üniversitesinde ileri düzey jinekolojik endoskopi masterini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçentlik Unvanını aldı. 2017 yılından itibaren Acıbadem Sağlık Grubu'nda görevini yapmaktadır.Prof. Dr. Faruk Buyru

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983 – 1985 yılları arasında Hatay Samandağ'da zorunlu hizmet görevinde bulundu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlığını tamamladı. 1993 yılında Belçika'da Operatif Laparoskopi - Histeroskopi Eğitimi alan Prof. Dr. Buyru, 2008 yılından itibaren Acıbadem Sağlık Grubu'nda görevini sürdürmektedir.Prof. Dr. Hüsnü Görgen

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Hüsnü Görgen, 1985 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlığını tamamladı. 1989 - 1997 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde Asistan Doktor , Başasistan Doktor ve Başhekim Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Jinekolojik Onkoliji Cerrahisi Yandal uzmanı oldu. 2011 yılından itibaren Acıbadem Fulya Hastanesi’nde görev yapmaktadır.Doç.Dr. Osman Temizkan

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimini Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesinde tamamlayarak 2003 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman oldu. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan olarak çalıştı. 2009-2010 tarihleri arasında İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinatoloji kliniğinde çalıştı. 2012-2013 tarihleri arasında İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji kliniğinde çalıştı. 2013 yılında İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜYTE Ünitesinde üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (IVF) sertikasyon programını tamamladı. İstanbul Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı dönemde İleri Düzey Endoskopik Cerrahi (Laparoskopi, Histeroskopi) ünitesini ve Jinekolojik Onkoloji birimini kurdu. 2017 yılında Acıbadem Üniversitesi CASE Robotik Cerrahi Eğitim Programını tamamladı. 2017 yılından itibaren Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde görev yapmaktadır.Dr. Bülent Arıcı

2004 yılında İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden uzmanlığını aldı. 2008 yılında Yeni Delhi Tigo Üniversitesi ileri düzey laparoskopi ve histereskopi eğitimlerine katıldı. 2010-2012 yıllarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak zorunlu hizmetini tamamladı. 2010 yılıda Barcelona, Sant Joan de Deu Hastanesinde pelvik taban cerrahisi ve ürojinekoloji eğitimlerine katıldı. 2012-2013 yıllarında Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak görev yaptı. 2013- 2017 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Başasistan ( asistan eğitiminden sorumlu ) doktor olarak çalıştı. Burada ileri düzey laparoskopi, histerekopi ve ürojinekoloji birimlerinin kurulmasında yer aldı ve bu birimlerde aktif eğitimden sorumlu uzman olarak çalıştı. 2017 yılında Acıbadem Üniversitesi CASE'de da Vinci Robotik Cerrahi Eğitim programını tamamladı. 2017 yılından itibaren Acıbadem Altunizade Hastanesinde çalışmaktadır.Op. Dr. Selin Özaltın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Selin Özaltın, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında Süleymaniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlığını tamamladı. Uzmanlık eğitimi sırasında 12 ay boyunca Tüp Bebek ve Endoskopik cerrahi ünitesinde, 8 ay Yüksek Riskli Gebelik Ünitesinde ve 3 ay boyunca Ürojinekoloji bölümünde çalışıp eğitim aldı. 2010 yılından itibaren Acıbadem Sağlık Grubu'nda Tüp bebek bölümünde sorumlu hekim olarak görevini sürdürmektedir.Doç. Dr. A. Taner Usta

2000 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimini T. C. Başbakanlık Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayarak 2004 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman oldu. Aynı hastanede Başasistanlık sınavını kazanarak 2005 yılında Başasistan olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÜYTE Ünitesinde üremeye yardımcı tedavi yöntemleri serti kasyon programını tamamladı. 2009 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ofis Histeroskopi Ünitesini ve İnfertilite polikliniğini kurdu. 2010 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İnfertilite polikliniğini, Ofis Histeroskopi Ünitesini ve ardından Tekrarlayan Düşük Polikliniğini kurdu. Uzmanlık sonrası İleri Endoskopik teknikler ile İspanya (Instituto Mediterraneo de Endoscopia, Castellon), Amerika Birleşik Devletleri (Mayo Clinic, Arizona, Saint Louise Üniversitesi, Saint Joseph Hospital) ve Fransa’da (IRCAD, Strassburg) Endoskopi ve Pelvik Ağrı, Nöröanatomi ile ilgili eğitimlere katıldı. 2012 Aralık ayından itibaren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında aynı klinikte Endometriozis ve Kronik Pelvik Ağrı Kliniğini kurmuştur. Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Genel Sekreterliği, Jinekolojik Endoskopi Derneği ve European Endometriosis League Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.Kolerektal Cerrahi

Prof. Dr. Melih Paksoy

Prof. Dr. Melih Paksoy 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ında uzmanlık eğitimine başladı. İhtisasını tamamladıktan sonra Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2010 yılından itibaren Acıbadem Fulya Hastanesinde görev yapmaktadır.

Ulusal Cerrahi Derneği, Kolon ve Rektum Derneği, Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Tabipleri Birliği üyelikleri bulunmaktadır.Üroloji

Dr. Hakan Çakır

Üroloji Uzmanı Dr. Hakan Çakır 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji bölümünde uzmanlığını tamamladı ve 2006 - 2007 yılları arasında Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde Uzman hekim olarak görev aldı. Konya Asker Hastanesi Üroloji Kliniği'nde 2008 – 2009 yılları arasında mecburi hizmet görevinde bulunan Dr. Çakır, 2009 – 2010 yılları arasında İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde görev aldı. Dr. Hakan Çakır, 2010 yılından itibaren Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Üroloji Uzman Hekimi ve Başhekim Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.Anorektal Hastalıklar

Yrd. Doç. Özdal Ersoy

Özdal Ersoy, Atatürk Fen Lisesi’nden 1989’ da mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1996 yılında tamamladı. 1996 - 2000 yıllarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisasını aldı. 2007 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji yan dal ihtisasını tamamladı. 2010 yılından beri Acıbadem Fulya Hastanesinde görev yapmaktadır.

Bilimsel kuruluşlara üyeliği, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, MI Kulübü, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Gastrointestinal Endoskopi Derneği, TGD Nörogastroenteroloji ve Motilite Çalışma Grubu, ECCO-European Crohn’s and Colitis Organisation’dır.Psikolog

Psikolog Sena Sivri

Psikolog Sena Sivri 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Staj ve süpervizyon eğitimlerini 2007-2010 yılları arasında Şişli Memorial Hastanesinde tamamladı. Sağlık psikolojisi alanında Kalp Damar Cerrahisi, Organ Nakli, Tüp Bebek ve Onkoloji hastaları ile çalıştı. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik objektif test eğitimleri, alanı ile ilgili terapi ve süpervizyon eğitimleri, kongre katılımları bulunmaktadır. Sağlık psikolojisi ile özel olarak ilgilenmekte, Imago yaklaşımı ile çift terapisi uygulamakta, alkol madde ve davranışsal bağımlılıkla, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.