Brakiterapi yöntemi; eksternal (harici) radyoterapinin öncesinde veya ardından tümörün aldığı dozu yükselterek hastalığın lokal kontrolünü artırmak amacı ile kullanılan bir yöntem. Ancak durumu uygun olan hastalarda tek başına küretaj olarak da uygulanabiliyor. Brakiterapide radyoaktif kaynaklar, tümör ve hedef dokular içine özgün yöntemlerle yerleştirilerek uygulanıyor, böylece dozun kaynak etrafında sınırlandırılması sağlanıyor.

Brakiterapi Hangi Durumlarda Kullanılıyor?

Jinekolojik Tümörlerde

Brakiterapi yöntemi, jinekolojik kanser tedavisinde tek başına veya eksternal radyoterapi ile birlikte uygulanan standart tedavi yöntemidir.

Prostat Kanserinde

Prostat kanseri, üroloji disiplini ile multidisipliner yaklaşımı gerektiren bir hastalık. Brakiterapi, bu kanserlerde, tek başına İyot-25 veya PI-103 seed implantasyonu ile yüksek hayat kalitesi ve tümör kontrolü imkanı sunan bir tedavi. Ayrıca eksternal (harici) tedavinin yan etkilerini azaltan tamamlayıcı bir tedavi olarak da kullanılabiliyor.

Baş-Boyun Tümörlerinde

Dil, dudak, cilt kanserleri ve geniz kanserleri brakiterapinin en sık kullanıldığı tümörler olarak biliniyor.

Bronş Tümörlerinde

Göğüs hastalıklarının alanına giren bronş tümörlerine multidisipliner anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Brakiterapi, tümör yatağı ışınlamaları için peroperatif veya postoperatif olarak (ameliyat sırasında ve sonrasında) kullanılıyor. Akciğer ve kalbe verilen doz, Brakiterapide minimal olarak uygulanıyor.

Yumuşak Doku Sarkomları Tedavisinde

Ortopedi ve plastik cerrahi uzmanları ile multidisipliner yaklaşımı gerektiriyor. Brakiterapi, peroperatif aplikasyonla (ameliyat sırasındaki uygulama) çevre dokuyu koruyarak tümör yatağı ışınlamasını mümkün hale getiriyor.