CyberKnife, tüm vücutta milimetrik doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemi olarak biliniyor.

Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki kanserli bölgeler yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. Aynı zamanda normal dokular, radyasyonunun etkilerinden maksimum oranda korunabiliyor.

Bilgisayar kontrollü robot teknolojisi ile tedavi cihazı, hasta etrafında adeta dans ederek dönüyor ve yüzlerce açıdan ışınlama yaparak tedaviyi gerçekleştiriyor.

CyberKnife cihazı, içerisinde birçok gelişmiş yüksek teknolojiyi barındıran alt sistemlerden oluşuyor; görüntüleme kılavuzluğunda tümörün yerini saptayan sistem, ileri derece hassas, bilgisayar kontrollü robot sistemi ve modern robotik hasta pozisyonlandırma sistemi. Tüm bu sistemler yüksek hassasiyetle tümörün tedavisini kolaylaştırıyor.

Temel olarak CyberKnife, sanayide kullanılan robotlar üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcı. Radyasyon demetlerini odaksal olarak kullanarak, beyin ve vücutta, özellikle erişiminde problem yaşanan kanserli bölgeleri yüksek dozlarla tedavi edebilirken, normal dokuların maksimum oranda korunabilmesine olanak sağlayan bir Stereotaktik Radyocerrahi (SRC) cihazı. Koordinatlar yardımı ile bir hedefin tedavisi olarak açıklanabilecek SRC, üç boyutlu olarak koordinatların belirlenmesini takiben, yüksek dozda uygulanan radyasyonla tümörün tek seansta tamamen harap edilmesi anlamına geliyor. Bu tedavi birden fazla seansta (genellikle 3-5 seans) uygulandığında tedavi, Stereotaktik Radyoterapi (SRT) olarak adlandırılıyor.

Hangi Kanserlerin Tedavisinde Kullanılıyor?

Beyin tümörlerinde;

CyberKnife, beyin ve baş-boyun bölgesinin tüm lezyonlarında, yerleşim ve büyüklük sınırlamaları olmaksızın kullanılabiliyor. Radyocerrahi olarak adlandırılan tek seanslık yüksek dozlu tedavilerin yanı sıra, özellikle zarar görmesi muhtemel riskli organlara yakın ya da bitişik olan tümörlerde stereotaktik radyoterapi şeklinde kullanılabiliyor. CyberKnife beyinde; iyi ve kötü huylu beyin tümörleri, metastazlar, arteriovenöz malformasyonlar ve bazı fonksiyonel hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir cihaz.

 • Akciğer kanserleri, prostat kanserleri, baş boyun kanserleri, vertebra tümörleri, pankreas kanserleri ve diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen sayıca az olan metastazlarda,
 • Solunumla ya da bağırsak hareketleri ile tümörün yer değiştirdiği akciğer ve karaciğer tümörlerinde,
 • Geçmişte tedavisi mümkün olmayan ya da ancak sakatlayıcı cerrahi ile tedavi edilebilen bazı tümörlerde;

  Bu tip tümörlerde CyberKnife radyoterapi sistemi güvenle ve hastaya zarar vermeden uygulanabiliyor. Örneğin göz çevresinde bulunan ve cerrahi olarak gözün alınmasını gerektiren tümörler ve radyasyona çok hassas olan omurilik hastalıklarında CyberKnife kullanılabiliyor.

 • Işınlanmış bölgelerde tekrarlayan tümörlerde;

  CyberKnife, önceden radyoterapi almış ancak aynı bölgede hastalığı tekrarlamış hastalarda da kullanılıyor. Bu tür tümörlerde ikinci kez uygulama yapılabiliyor.

CyberKnife’ın Özellikleri Neler?

 • CyberKnife kompleks bir operasyon gerektiren çoklu tümörlerde ve cerrahi operasyonu mümkün olmayan tümörlerin tedavisinde kullanılan bir radyocerrahi yöntemi. Bir SRC/SRT yöntemi olan CyberKnife ile ameliyat edilemeyen, küçük ve ulaşılması zor olan bölgelerdeki lezyonlara milimetrik hassasiyetle müdahale ediliyor.
 • CyberKnife, cerrahiye alternatif olarak kullanılabilen bir yöntem. Ameliyat gerektirmiyor.
 • Kompleks bir operasyon gerektiren veya operasyonu mümkün olmayan tümörlerin tedavisi için hastalara bir seçenek sunuyor.
 • Tedaviyi milimetrenin altında bir hassasiyetle yaparak, tümör etrafındaki sağlıklı dokulara verilen hasarı en aza indirebiliyor.
 • CyberKnife tedavisi hastaya göre tek seans ya da 5 seansa kadar uygulanıyor.
 • CyberKnife ile tedavi uygulama sırasında tümör ve hasta hareketleri, anlık görüntü kılavuzluğu sistemi ve bilgisayar kontrollü robot teknolojisi yardımı ile anında izlenerek gerçekleştiriliyor. Böylece tedavi sırasında anlık meydana gelen değişiklikler saptanarak düzeltilebiliyor.
 • Hastaların solunumları ve buna bağlı oluşan tümör hareketlerini izleyerek hassas bir şekilde düzeltme yapıyor ve buna göre ışınlamayı gerçekleştiriyor.
 • Çoklu tümörlere eşzamanlı tedavi uygulayabiliyor.
 • Ağrısız bir tedavi gerçekleştiriyor. Bu nedenle tedavi için anestezi gerekmiyor ve tedavi esnasında hastalar ağrı ya da acı hissetmiyor.
 • Uygulama sırasında, baş ve vücut bölgesinde hastayı hareketsiz tutmak için fiziksel zorlanmaya neden olmayan, suda eriyen plastik maskeler ve özel yataklar kullanılıyor.
 • CyberKnife tedavisi için hastaların, hastaneye yatırılması gerekmiyor. Hastalar, genellikle tedaviden hemen sonra normal yaşamlarına dönüp işlerine gidebiliyor.
 • Tedavi planlaması disiplinlerarası ekip çalışması ile yapılıyor.

CyberKnife Sistemi Nasıl Çalışır?

CyberKnife Radyocerrahi Sistemi, ana olarak 6 eklemli bir endüstriyel robot üzerine yerleştirilmiş 140 kg. ağırlığında 6 MV X-ışını üreten lineer hızlandırıcı ve 6 yönde hareket edebilen robotik hasta yatağından oluşur. Robot hassasiyeti 0.2 mm. olarak bildirilmektedir. Klasik SRC metotlarından farklı olarak CyberKnife, görüntüleme ile hedefin yerini belirleme ve kılavuzluk yapan sistemle bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek, tümörlerin hassas bir biçimde ışınlanmasını sağlar.

Uygulama Nasıl Yapılır?

CyberKnife, hastanın yüzüne plastik maske yerleştirilerek, hastaya cerrahi girişim yapılmadan uygulanır. Şöyle ki; hasta, tedavi sırasında 6 boyutlu olarak hareket edebilen robot kontrollü bir masada yatar.

CyberKnife'ta, tümörün yerini belirleyip takip eden ve gerektiğinde, tümör hareketi olursa değişiklikleri izleyip hasta pozisyonunu değiştiren bir görüntü yakalama sistemi kullanılır. Bu sistem ile solunumla yer değiştiren akciğer ve karaciğerdeki tümörler hassas bir şekilde SRC/SRT ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sırasında hastanın nefesini tutması ya da düzenli olarak soluması da gerekmez.

Sistem, hastanın tedavi öncesi alınan Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans görüntülerini, tedavi sırasında alınan anlık görüntülerle karşılaştırır. Buradan elde edilen tümör koordinatları anlık olarak bilgisayarlar yardımıyla değerlendirilerek radyasyon dozu ayarlanır. Bu şekilde hastanın küçük hareketlerine karşı tedavinin etkilenmemesi sağlanır. Tedavi tümörle sınırlı kalırken, çevre sağlıklı dokulardaki hasar da en aza indirilebilmektedir.

Bilgisayar kontrollü robot teknolojisi kullanan CyberKnife Sistemi'nde, tedavi cihazı hasta etrafında dönerek ve yüzlerce açıdan ışınlayarak tedaviyi tamamlar. Hedeflerin ışınlanmasındaki doğruluk 0.95 mm. kadar olmaktadır.

Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri arasında CyberKnife ile uygulanan tedavi, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bulunuyor.