Sindirim sistemi ve komşu organlarda (mide, bağırsak, safra kesesi,k araciğer,pankreas) oluşan tümörlerin evrelenmesinde ve sindirim sisteminde yüzeyin hemen altında yerleşim gösteren lezyonların incelenmesinde, doku örneği ve kistlerin alınmasında kullanılıyor. Yemek borusu, mide, pankreas, kalın bağırsak ve safra yolları kanserlerinin tanısında ve bu organlara ait damarsal yapıların değerlendirilmesinde diğer ultrasonografi yöntemlerinden etkilidir.