Kemikte görülen tümörlerin büyük bir kısmı; akciğer, meme, böbrek ve prostat kanserlerinin metastazları olarak ortaya çıkıyor. Tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi uygulanıyor.

Kemik Tümörleri Nedir?

Kemik dokuya ait tümörler, üç ana başlık altında toplanabilir; iyi huylu kemik tümörleri, kötü huylu kemik tümörleri ve kemik metastazları.

Kemik Tümörlerinden Korunma Yolları

  • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,
  • Beslenmedeki kalsiyum alımını çoğaltmak,
  • Düzenli spor yapmak.

Kemik Tümörleri Belirtileri Nelerdir?

Genelde kemik tümörü olan hastalar önceleri aktivite ile başlayan ama zamanla istirahatte de ortaya çıkabilen ağrı ile hekime başvuruyorlar. Özellikle kaval kemiği ya da kaburga gibi cildin hemen altındaki kemiklerde giderek büyüyen bir şişlik, erkenden ortaya çıkabiliyor. Daha nadir olarak kendi kendine oluşan kemik kırığı, ilk ortaya çıkış şekli. Özellikle çocukluk ve gençlik çağında tanı konan iyi huylu kemik tümörleri başka sebeplerle çekilen röntgenlerde tesadüfen tespit edilebiliyorlar.

Kemik Tümörleri Risk Faktörleri

  • Çoğu kemik tümörlerinin kesin nedeni henüz bilinememektedir. Ancak bazı faktörlerin hastalıkla bağlantılı olduğu bilinmektedir.
  • Genetik sendromlar kanser riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.
  • Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak,
  • Kötü beslenme ve egzersiz eksikliği
  • Çocuklarda hızlı büyüme, kemiklerin hızlı gelişimi de yine tümör oluşumunda risk faktörü olabilmektedir.

Kemik Tümörleri Tanı Yöntemleri

Öncelikle yapılması gereken ilk tetkik; klasik kemik röntgeni. Daha sonra tümörün çevre dokularla komşuluk ilişkilerini ve yaygınlıklarını incelemek için kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. Ancak tüm bu tetkikleri yaptıktan sonra kesin tanıya ulaşmak için hemen her hastada örnekleme, yani biyopsi girişimi gerekiyor.

Kemik Tümörleri Tedavi Yöntemleri

Her tümör grubunda tedavi felsefesi farklıdır. İyi huylu kemik tümörlerinde amaç; hastanın kendi dokusunu koruyarak tümörü tekrar etmesini engelleyecek oranda vücuttan uzaklaştırmak ve oluşan kemik boşluklarını hastanın kendisinden alınan ya da kemik bankasından gelen kemik yamaları ile doldurmak.

Kötü huylu kemik tümörlerinde ise hasta olan organı, mümkün olduğunca fonksiyonlarını koruyarak kurtarmanın yanında, tümör tekrarını engellemek için ışın tedavisi (radyoterapi) ve hastalığın başka organlara yayılımını kontrol etmek için ilaç tedavisi (kemoterapi) kullanılıyor.

Metastazlarda kemik dokuya uygulanan tedavi, hastanın tümörü ile ilgili genel oranları değiştirmiyor. Amaç, hastanın en erken dönemde günlük hayat fonksiyonlarına dönebileceği bir tedavi uygulamak.