SPECT CT, tek bir vücut taramasıyla iki farklı tipte görüntünün ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabildiği görüntüleme tekniğidir. Birlikte kullanılan görüntüler vücut bölgelerinin fonksiyonları hakkında ayrıntılı bilgi vererek, problemlerin net olarak saptanmasını sağlar. Organın fonksiyonları hakkında bilgi verir.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Sentinel lenf nodu haritalanması; özellikle meme kanseri, malign melanoma, baş-boyun tümörleri, erken dönem serviks (rahim ağzı) kanseri ve mesane kanserinde tutulmuş lenf nodlarının araştırılmasında kullanılır.

İskelet sistemi hastalıklarında; malign hastalıklarda metastazların saptanmasında, metastaz/dejeneratif değişiklik ayrımının yapılmasında yararlanılır.

Ayrıca paratiroid hastalıkları; paratiroid adenomlarının saptanmasında ve kalp perfüzyon görüntülemesinde kullanılır. Tetkik, ortalama 30-40 dakikada tamamlanır.

Özellikleri nelerdir?

Dedektörlerinin hasta çevresinde 180 veya 360 derece dönerek aldığı görüntülerle üç boyutlu incelemeler hazırlanır.

Spect CT cihazı Acıbadem’in Altunizade hastanesinde bulunuyor.