Meme kanseri hastalarında, cerrahi operasyon sırasında Intra Operatif Radyoterapi (IORT) yöntemi kullanılarak tek doz uygulama ile ışın tedavisi yapılabiliyor. Bu sayede ameliyat sonrasında yapılacak ışın tedavisine gerek kalmıyor. Doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde ek doz radyoterapi yapılabiliyor.

Cerrahi yöntemle memedeki tümör çıkarıldıktan sonra cihazdaki özel aplikatör tümörlü bölgeye yerleştirilerek, gerekli ölçümlerin ardından sağlam dokular korunarak yüksek doz ışın sadece bu bölgeye veriliyor ve lokal tedaviler tamamlanıyor.

Her gün tedavi için hastaneye gelme zorunluluğunun olmaması hastada psikolojik olarak artı bir değer yaratabiliyor.

Tek Doz Uygulama

Tek doz uygulama, geleneksel radyoterapide olduğu gibi yine linear hızlandırıcı ile uygulanıyor. Bu yöntemde linear hızlandırıcı hareket edebilen, sadece elektron enerjisi üreten, geleneksel linear hızlandırıcılar gibi personel açısından çok fazla koruma gerektirmeyen, güvenli taşınabilir bir cihazla ameliyathanede yapılıyor. Ameliyat cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve medikal fizik uzmanı ile birlikte yapılıyor. Işın tedavisi cerrahi sırasında tamamlandığı için, cerrahiden sonra yaranın iyileşmesi için bekleme, planlama ve her gün tedavi için hastaneye gelme zorunluluğu bulunmuyor.

Ek Doz Tedavisi

Tek doz uygulama ek doz tedavi olarak da uygulanabiliyor. Özellikle genç hastalar (patoloji raporuna göre bazı faktörlere sahip hastalar), meme koruyucu cerrahi sonrası tüm meme ışınlamasının ardından sadece tümör bölgesi ışınlamasına ihtiyaç duyabiliyor. Bu hastalarda tedavi yaklaşık 6.5 hafta sürüyor. Ek doz operasyon sırasında tek doz verildikten sonra tüm meme ışınlaması da yapılarak yine toplam tedavi süresi azaltılmış oluyor. Ancak koruyucu cerrahi de bazı hastalar için uygun olmayabiliyor. Memenin tamamının alınması gereken hastalarda daha iyi kozmetik sonuç alınması için meme başı ve çevresi geride bırakılıyor. Buna meme başı ve çevresini koruyucu cerrahi adı veriliyor. Meme başı ve hemen arkasındaki dokuya yine tek doz ışınlama yapılarak buradaki tekrarlama riski azaltabiliyor.

Tek doz radyoterapi yöntemi Acıbadem Maslak Hastanesi'nde uygulanıyor.