Trilogy, kanser hastalarına uygulanan radyoterapide kullanılan bir tür lineer hızlandırıcı, yani LİNAK cihazıdır. Trilogy'de kullanılan yöntemlerin her birinin kullanım alanları farklıdır; tümörün yapısına ve hastaya göre değişiklik gösterir.

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) Yoğunluk Ayarlı Işınlama Tümör vücutta korunması gereken bir organı sarıyorsa ya da yakınına kadar geliyorsa IMRT yönteminden faydalanılır. Bu yöntemde tümöre, çevresindeki normal dokuya en az zarar verecek şekilde yoğun ışın verilir.

RAPIDARC: Bu özellik, görüntü eşliğinde yapılan 15-30 dakikalık radyoterapi süresini 2 dakikaya kadar indirebilir. Tedavi süresinin kısalma nedeni, yatar pozisyonda olan hastanın etrafında dönebilecek bir mekanizmaya sahip olmasıdır. Böylece hastanın istemsiz hareket ederek tedavisinin etkilenme riskini de minimuma indirir. Sonuçta, kısa zamanda etkin tedavi görmesine olanak sağlar.

SRT (Stereotactic Radiotherapy) Çoklu seanslarla uygulanan noktasal ışınlama

SRS (Stereotactic Radiosurgery) Tek Seansta Noktasal Işınlama

SRS/SRT: Noktasal ışınlamayla çok küçük tümörleri hedef alabilir. Bu özellik, tümörün kontrolü için yüksek dozlar uygulanmasına fırsat verdiği gibi, tümörün çevresinde bulunan normal dokuların da daha az ışın almasını sağlar.

IGRT (Image Guided Radiotherapy) Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi Tedavi edilecek bölgenin doğruluğu milimetrik bir hassasiyetle saptanır ve kayma varsa hastanın pozisyonu düzeltilerek ışınlama yapma olanağı sağlanır.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Kanser hastalarının ışın tedavisinde kullanılır. Trilogy'de kullanılan yöntemlerin her birinin kullanım alanları farklıdır; tümörün yapısına ve hastaya göre değişiklik gösterir.

Nasıl uygulanır?

Hasta, cihazın hareketli masasına yatar. Tedavi bölgesinin kesitsel olarak görüntüsü alınır ve organlardan veya tümörün hareketinden kaynaklanan yanlışlıklar düzeltilerek, hassas bir şekilde tümörün ışınlanması sağlanır. SRS/SRT radyoterapi teknolojisiyle ise noktasal ışınlama yapılır. İrili ufaklı tüm tümörler, organlara zarar vermeden gerektiği kadar ışınlanabilir.

Özellikleri nelerdir?

IGRT yöntemi ile tedavi sırasında kesitsel görüntü alınabilir. Böylece, hastanın tedavi edildiği bölgenin çevresindeki organlardan ve tümörün hareketinden kaynaklanan hatalar saptanabilir ve tedavi sırasında düzeltilebilir. Dolayısıyla tümörün normal dokulara en az zarar vererek hassas bir şekilde ışınlanması sağlanır.

Trilogy cihazıyla kanser tedavisi, Acıbadem Adana, Eskişehir ve Kayseri hastanelerinde uygulanıyor.