GAMMA KNIFE ICON GAMMA KNIFE ICON

Beyin tümörlerinin tedavisinde hassasiyet, güvenlik, esneklik. Beyin tümörlerinin tedavisinde hassasiyet, güvenlik, esneklik

Gamma Knife Icon

Bize Ulaşın

Adınız:

Soyadınız:

E-mail Adresiniz:

Telefon Numaranız:

Checkbox ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ... Devamını Oku

SGK ile Anlaşmamız Vardır

GAMMA KNIFE ICON HAKKINDA NEDEN GAMMA KNIFE ICON?

GAMMA KNIFE NEDİR?

İsveçli bir beyin cerrahı tarafından geliştirilen Gamma Knife, kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları ile tedavi eden bir teknolojidir.


GAMMA KNIFE NEDİR?

Gamma Knife yüzlerce kobalt kaynağından gelen ışınları noktasal bir hedefe yönlendirir. Kaynakların her biri düşük enerjili ışın demetleri gönderse de yüzlerce ışının tek bir odakta birleşmesi sonucunda hedefe çok büyük bir enerji aktarmak mümkün olur.


Gamma Knife tedavisinin etkisinin beyindeki kitlelerin genetik koduna verdiği hasar sonucunda olduğu düşünülmektedir. Bu hasarın etkisi farklı beyin hastalıklarında iki farklı şekilde izlenir. Tedavide amaçlanan; hızlı büyüyen tümörler ve beyin damar yumaklarının tamamen ortadan kaldırılması; yavaş büyüyen tümör cinslerinde ise büyümenin durdurulmasıdır.


Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir. Gamma Knife’ın dünyada en sık kullanıldığı hastalık farklı kanserlerin beyne olan metastazları, AVM'ler, metastatik beyin tümörleri ve iyi huylu beyin tümör çeşitleri olan vestibüler schwannomlar ve meningiomlar’dır.


Gamma Knife bugüne kadar tüm dünyada üç yüzden farklı merkezde, bir milyondan fazla hastanın tedavisinde kullanılmış bir yöntemdir. Kafa içi hastalıkların tedavisinde bir standarttır. Acıbadem Gamma Knife Ünitesi’nde 2005 yılından bu yana 7000 hastanın tedavisi yapılmıştır.

GAMMA KNIFE NASIL UYGULANIR?

 • Stereotaktik çerçevenin uygulanması
  Tedavinin hassas şekilde ve milimetrik güvenilirlikle uygulanabilmesi için Leksel stereotaktik çerçeve hastanın başına sabitlenir.
 • Maske uygulaması
  Gamma Knife Icon'da gereken hastalarda stereotaktik çerçeve yerine maske ile de tedavi yapılabilir. Böylelikle tedavinin birkaç güne yayılarak verilmesi mümkün olur.
 • Nöroradyolojik görüntüleme
  Çerçeve takıldıktan sonra hastaların tümüne MR yapılır.
 • Doz planlaması
  Tedavi edilecek hedef doku keskin bir hassaslıkta sınırlanarak, uygulanacak radyasyon dozu tespit edilir. Sağlıklı beyin dokusunun çok az radyasyon alması amacıyla uzmanlar tarafından planlama yapılır.
 • lşının uygulanması
  Gamma Knife Icon tedavisinin süresi 15 dk. ile 1-2 saat arasında değişebilir. Hasta, işlem sırasında ağrı hissetmez ve ışınları görmez.
 • Gamma Knife tomografisi
  Tedaviden önce ve tedavi sırasında bu tomografi sayesinde başın milimetrik hareketleri gösterilir. Böylelikle tedavinin hassas ve emniyetli verilebilmesi sağlanır.
 • Tedavi sırasında hasta izlemi
  Tomografi cihazı, kafa içindeki hedefin net şekilde belirlenmesini sağlar. Ayrıca hastanın soluk alma gibi nedenlerle kıpırdaması da infrared hareket izleyicisi ile sürekli takip edilir.
 • Tedavinin Sonu
  Gamma Knife, hastaların büyük bir kısmına tek bir seans halinde uygulanır. Hasta tedavi sonrası taburcu edilir ve günlük yaşamına devam eder.

GAMMA KNIFE ICON NEDİR, HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ

 • Arteriovenöz Malformasyon

  Arteriovenöz malformasyonlar (Kısaltması A.V.M.) beyin damarlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıkta beynin farklı bölgelerinde aşırı damarlanma sonucunda ortaya çıkan damar yumakları izlenir. Bu damar bozuklukları kanama, epileptik nöbetler ve bölgesel beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar. Hayatı tehdit edebildikleri için mutlaka tedavi açısından değerlendirilmelidirler. Gamma Knife, AVM’lerin tedavisinde bugün kullanılan etkin tedavi yöntemlerindendir.

 • Astrositom

  Astrositomlar beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır. Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir. Buna karşılık, diffüz astrositom olarak bilinen grup normal fonksiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

 • Beyin Kanaması

  Beyin kanamaları inme (stroke) denen ve ani olarak gelişen beyin krizleri ile bulgu verirler. En sık kanama nedeni hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar olsa da kanamalar damar duvarını etkileyen anevrizma gibi problemlerden ya da damarın yapısının bozuk olduğu arteriovenöz malformasyonlar gibi hastalıklardan da olabilir. Bu hastalıkların tedavisi altta yatan damar bozukluğunun net olarak ortaya konması ile başlar. Farklı damar bozuklukları ilaç tedavisi, cerrahi, endovasküler tedavi ya da Gamma Knife gibi yöntemlerle tedavi edilir.

 • Beyin Kanseri

  Beyinde kanser iki şekilde izlenir. Diğer dokuların kanserlerinin beyne sıçraması en sık görülen şekildir ve beyin metastazı olarak isimlendirilir. Buna karşılık beyin kanseri, beyin dokusu ve beynin destek dokularından (damarlar, beyin zarları gibi) kaynaklanan kanserlerdir. Bunların arasında erişkin yaş grubunda en sık görülen tip glioblastom denen nadir fakat kötü gidişli bir kanser tipidir.

 • Beyin Kanseri Tedavisi

  Beyin kanserinin tedavisi bu hastalığın normal fonksiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyümesi nedeniyle karmaşık ve zorludur, birden çok tedavi yönteminin bir arada kullanılmasını gerektirir.

 • Beyin Sapı Tümörü

  Beyin sapı tümörleri çok çeşitlidir ve hastanın yaşı, anatomik yerleri, büyüme şekilleri açısından büyük farklılıklar gösterir. Bu farklı tümörlerin tedavisinde cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ve bunların kombinasyonları kullanılır.

 • Beyin Tümörü

  Beyin tümörü beyin ve çevre dokularından kaynaklanan, bu dokularda belli odakların kontrolsüz şekilde büyümesi ile oluşan durumdur. Kontrolsüz büyüyen doku, yerine getirmesi gereken fonksiyonu gerçekleştiremediği gibi, kapalı bir hacim olan kafatasının içinde yer kaplayarak sorunlara yol açar.

 • Beyin Tümörü Belirtileri

  Beyin tümörleri üç şekilde bulgu verir. En sık görülen bulgu kafa içinde basınç artışına bağlı ortaya çıkan baş ağrısı, bulantı kusma ve bilinç değişiklikleridir. Beyin tümörleri epileptik ataklara da yol açabilirler. Üçüncü sıklıkta gözlenen bulgu ise tümör büyümesinin direk olarak etkilediği bölgedeki fonksiyonda bozulmalardır (kuvvet kayıpları, konuşma bozukluğu, görme bozuklukları, kişilik değişiklikleri vs).

 • Beyin Tümörü Çeşitleri

  Beyin tümörleri vücutta görülen tümörler arasında nadir görülenlerindendir. Bu tümörlerin önemli bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Buna karşılık beynin kötü huylu (malin) tümörleri insan vücudunun tüm kanserleri arasında en kötü gidişli olanlarıdır. En sık görülen beyin tümörleri sırası ile vücudun diğer dokularının kanserlerinden gelen metastazlar, beyin zarlarının tümörleri olan meningiomlar, beynin kendi dokusundan kaynaklanan glial tümörler, hipofiz bezinin iyi huylu tümörleri olan adenomlar ve denge sinirinden kaynaklanan vestibüler schwannomlardır.

 • Beyin Tümörü Tedavisi

  Beyin tümörlerinin tedavisinde en önemli basamak tedavi edilecek tümörün tipinin belirlenmesidir. Çünkü farklı beyin tümörleri farklı tedavi yöntemleri ve kombinasyonları ile tedavi edilir. Tüm beyin tümörleri gözden geçirildiğinde tedavi yöntemlerinin cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve Gamma Knife olduğu görülür.

 • Beyin Tümörü Tedavisinde Gamma Knife

  Gamma Knife beynin çeşitli hastalıklarında cerrahi tedavinin az riskle yapılmasını sağlamak amaçlı geliştirilmiş bir teknolojidir. Tümörler bu teknolojinin en önemli kullanım alanlarından birini oluşturur. Tüm dünyada Gamma Knife tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıklar metastatik beyin tümörleri ve iyi huylu beyin tümör çeşitleri olan vestibüler schwannomlar ve meningiomlardır.

 • Beyin Tümöründe Işın Tedavisi

  Beyin tümörlerinin normal işlev gören beyin dokusunun içine dağılmaları durumunda ışın tedavisi kullanılabilmektedir. Bu tedavinin amacı uygulandığı bölgede tümör hücrelerini öldürmek fakat normal beyin dokusuna zarar vermemektir. Bu tedavi tüm beyine uygulanabildiği gibi ışın tedavisinin çok odaklanmış şekli olan Gamma Knife ya da stereotaktik radyocerrahi yöntemleri ile de yapılabilmektedir.

 • Beyinde Damar Yumağı

  Arteriovenöz malformasyonlar (Kısaltması A.V.M.) beyin damarlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıkta beynin farklı bölgelerinde aşırı damarlanma sonucunda ortaya çıkan damar yumakları izlenir. Beyinde damar yumakları, kanama, epileptik nöbetler ve bölgesel beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar. Hayatı tehdit edebildikleri için mutlaka tedavi açısından değerlendirilmelidirler. Gamma Knife AVM’lerin tedavisinde bugün kullanılan etkin tedavi yöntemlerindendir.

 • Beyinde Kanser

  Beyinde kanser iki şekilde izlenir. Diğer dokuların kanserlerinin beyne sıçraması en sık görülen şekildir ve beyin metastazı olarak isimlendirilir. Buna karşılık beyin kanseri, beyin dokusu ve beynin destek dokularından (damarlar, beyin zarları gibi) kaynaklanan kanserlerdir. Bunların arasında erişkin yaş grubunda en sık görülen tip glioblastom (GBM) denen nadir fakat kötü gidişli bir kanser tipidir.

 • Chondrosarcoma

  Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir. Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

 • Chordoma

  Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir. Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

 • Cushing Hastalığı

  Cushing hastalığı hipofiz bezinin kortizon hormonu salgılatan iyi huylu tümörleri tarafından oluşturulur. Tedavisi çok zor bir hastalıktır. Cushing hastalığında Gamma Knife, cerrahi sonrasında geride tümör kalması ya da tümörün tekrarlaması durumunda tümör büyümesinin engellenmesi, küçültülmesi ve hormon değerlerinin normale indirilmesi konusunda bir tedavi yöntemidir.

 • Damar Yumağı

  Arteriovenöz malformasyonlar (Kısaltması A.V.M.) beyin damarlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıkta beynin farklı bölgelerinde aşırı damarlanma sonucunda ortaya çıkan damar yumakları izlenir. Beyinde damar yumakları, kanama, epileptik nöbetler ve bölgesel beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar. Hayatı tehdit edebildikleri için mutlaka tedavi açısından değerlendirilmelidirler. Gamma Knife AVM’lerin tedavisinde bugün kullanılan tedavi yöntemlerindendir.

 • Denge Siniri Tümörü

  İyi huylu bir denge siniri tümörü olan vestibüler schwannom (ya da eski adlarıyla Akustik Nörinom ya da Akustik Schwannom) için kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi edilme mecburiyeti olmayan hastalarda Gamma Knife ile tümör büyümesinin kontrolü sağlanabilir.

 • Düşük Gradeli Glial Tümör

  Düşük gradeli glial tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır. Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir. Buna karşılık, diffüz gliomlar (astrositom ya da oligodendrogliom) olarak bilinen grup normal fonksiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

 • Hareket bozuklukları

  Parkinson hastalığı, multiple skleroz (MS) ve travmalara bağlı ya da esansiyel (nedeni bilinmeyen, yaşlılarda görülen) titreme (tremor), hastanın yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunudur. Bu hastalıkların tedavisinde ilaçlara ek olarak Gamma Knife talamotomi de uygulanabiliyor.

 • Hipofiz adenomları (Hipofiz Bezi Uru)

  Hipofiz bezinden kaynaklanan iyi huylu tümörler olan hipofiz adenomları hormon salgısı yaparak ya da çevredeki görme sinirleri gibi önemli dokulara baskı yaparak klinik bulgu verirler. Hem hormon salgılayan, hem de sadece bası yapan hipofiz adenomları Gamma Knife ile tedavi edilebilir. Endokrinoloji bölümünde takipte olan hastalar için Gamma Knife tedavisinin uygun olup olmadığı doktorları tarafından belirlenir. İlaç tedavisine ve cerrahi tedaviye ek olarak ya da tek başına Gamma Knife radyocerrahisi uygulanabilir. Gamma Knife radyocerrahisi ile hipofiz tümörlerinde yüzde 95-98 oranında büyüme kontrolü sağlanabilir.

 • İşitme Siniri Tümörü

  Günümüzde Gamma Knife, denge sinirinden kaynaklanan iyi huylu bir tümör olan vestibüler schwannom (ya da eski adlarıyla Akustik Nörinom ya da Akustik Schwannom) için kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi mecburiyeti olmayan hastalarda Gamma Knife ile tümör büyümesinin kontrolü sağlanabilir.

 • İyi Huylu Beyin Tümörü

  İyi huylu tümörler, yıllar içinde yavaş olarak büyüyen tümörlerdir. Bu tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile amaçlanan tümörün büyümesinin engellenmesidir.

 • Kondrosarkom

  Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir. Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

 • Kordom

  Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir. Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

 • Kötü huylu tümörler

  Malin, yani kötü huylu tümörler hızlı büyüme yetisi olan tümörlerdir. Bu tümörlere Gamma Knife tedavisinin etkisi hızlıdır ve aylar içinde gözlenir. Malin tümörlerde Gamma Knife çoğunlukla tümörü tamamen ortadan kaldırabilir. Beyin damar yumakları da (arteriovenöz malformasyon-AVM) Gamma Knife sonrasında benzer bir şekilde küçülerek kaybolur fakat bu etki daha yavaş, birkaç yıl içinde ortaya çıkar.

 • Meningiomlar

  Meningiomlar, beyni saran zarlardan kaynaklanan, yavaş büyüyen ve çoğu iyi huylu olan tümörlerdir. Kitleleri ile belirti ve bulgu gösteriyorlar.

 • Meningniomların tedavisi

  Tedavilerindeki ilk seçenekte cerrahi girişim yer alır. Ancak bazı meningiomların tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir. Bazen de yapılacak bir cerrahi girişimin riskleri yüksek olabilir. Bu durumda Gamma Knife radyocerrahisi kullanışlı bir seçenek olabiliyor. Ayrıca cerrahi sonrası kalıntı olan veya tümörü tekrar büyüyen hastalarda da kullanılabiliyor. Meningiomlara yönelik Gamma Knife tedavisinin amacı bu tümörlerin büyümesinin engellenmesidir. Tümör büyümesinin engellenmesi hastaların çok büyük bir çoğunluğunda sağlanır. Gamma Knife ile meningiomlarda tümör büyümesinin durdurulması ve zaman içinde küçültülmesi yüzde 95 oranında sağlanabiliyor.

 • Oligodendrogliom

  Düşük gradeli glial tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır. Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir. Buna karşılık, diffüz gliomlar (astrositom ya da oligodendrogliom) olarak bilinen grup normal fonskiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

 • Pilositik Astrositom

  Düşük gradeli glial tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır. Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir. Buna karşılık, diffüz gliomlar (astrositom ya da oligodendrogliom) olarak bilinen grup normal fonskiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

 • Trigeminal Schwannoma

  Trigeminal schwannom yüzün duyu siniri olan trigeminal sinirden kaynaklanan iyi huylu bir tümördür.

 • Trigeminal Nevralji

  Trigeminal nevralji, çoğunlukla yüzde tek taraflı olarak elektrik çarpması şeklinde ağrı hissedilmesiyle ortaya çıkıyor. Daha çok burun, ağız kenarında ve çenede ağrı hissediliyor. Muayene sırasında genellikle hastanın anlattıkları tanı konulmasını sağlıyor.

 • Trigeminal Nevralji Tedavisi

  Tedavide ilk seçenekte ilaçlar yer alıyor. Eğer yarar sağlanamazsa çeşitli cerrahi girişimler uygulanabiliyor. Cerrahi girişim seçenekleri arasında Gamma Knife tedavisi de yer alıyor. Ağrıyı giderme oranı diğer perkutan yöntemlerle aynı ancak özellikle yaşlı hastalarda bir alternatif oluşturabiliyor.

 • Vestibular Schwannoma ya da Vestibüler Schwannom (İşitme - Denge Siniri Tümörü)

  Vestibüler schwannomlar işitme ve denge sinirinin kılıfından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. En sık görülen beyin tümörleri arasında beşinci sıradadır. En sık olarak orta ve ileri yaşlarda izlenir ama her yaşta görülebilir. Hastalar en sık olarak işitme azalması ve kulak çınlaması ile kliniğe başvururlar. Zaman içinde o kulakta işitme kaybı, dengesizlik, yüz felci, yüzde duyu kaybı gibi problemlere yol açar, beyin sapı basısı yaparak da hastanın hayatını tehdit ederler.

 • Vestibular Schwannoma Tedavisi

  Günümüzde Gamma Knife, denge sinirinden kaynaklanan iyi huylu bir tümör olan vestibüler schwannom (ya da eski adlarıyla Akustik Nörinom ya da Akustik Schwannom) tümörü için kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi edilme mecburiyeti olmayan hastalarda Gamma Knife ile tümör büyümesinin kontrolü sağlanabilir.

Tümünü Görüntüle

SIKÇA SORULANLAR

Tümünü Görüntüle

GAMMA KNIFE EKİBİ

BEYİN CERRAHİSİ EKİBİ