GAMMA KNİFE RADYOCERRAHİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Gündelik kullanıma girdiği 1968 yılından beri Gamma Knife teknolojisinin kullanımı her yıl giderek artmıştır.

İstatistikler dünyada çeşitli beyin hastalıkları nedeniyle bir milyondan fazla hastanın Gamma Knife ile tedavi edildiğini göstermiştir.

Beyin damar hastalıkları

 • Arteriovenöz malformasyon (AVM - Beyin damar yumağı)
 • Kavernomlar

İyi huylu beyin tümörleri

 • Vestibular schwannoma (İşitme-denge siniri tümörü)
 • Hemangioblastom
 • Meningiom
 • Kordoma
 • Hipofız tümörü
 • Trigeminal schwannoma
 • Pineal bölge tümörleri
 • Kraniofaringiom
 • Glomus jugulare tümörü

Habis beyin tümörleri

 • Metastazlar
 • Üveal melanom
 • Bazı glial tümörler
 • Hemanjioperisitom
 • Nazofarinks karsinomu

Hareket hastalığı olan hastalar

 • Parkinson hastalığına bağlı tremor (Titreme)
 • Esansiyel tremor

Fonksiyonel hastalığı olan hastalar

 • Trigeminal nevralji

Beyinde ulaşılması güç ve derin bölgelerde yerleşmiş tümörleri olan hastalar

Yaş, tıbbi durum, genel sağlık durumu gibi nedenlerle cerrahi girişimi tolere edemeyecek durumdaki hastalar

Açık cerrahiyi reddeden hastalar