Gamma Knife Nedir?

Gamma Knife kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları ile tedavi eden bir teknolojidir. Gamma Knife yüzlerce kobalt kaynağından gelen ışınları noktasal bir hedefe yönlendirir. Kaynakların her biri düşük enerjili ışın demetleri gönderse de yüzlerce ışının tek bir odakta birleşmesi sonucunda hedefe çok büyük bir enerji aktarmak mümkün olur.

Gamma Knife Perfection

Gamma Knife hangi organların tedavisinde kullanılır?

Gamma Knife kafa içi hastalıklar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, göz, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir. Vücudun diğer noktalarındaki hastalıkları tedavi etmek için farklı teknolojiler kullanılır.

"Gamma Knife bugüne kadar tüm dünyada üç yüzden farklı merkezde, bir milyondan fazla hastanın tedavisinde kullanılmış bir yöntemdir. Kafa içi hastalıkların tedavisinde bir standarttır."


Gamma Knife yönteminin özellikleri nelerdir?

  • Milimetrenin sekizde birine inen hassasiyeti vardır.
  • Tedavi sırasında tomografi ve infrared izlem kullanarak sürekli hassasiyet ve güvenlik takibi yapılabilir.
  • Gamma Knife Icon ile büyük lezyonların tedavisi yapılabilmekte, tedaviler fraksiyonlara bölünerek uygulanabilmekte ve büyük kraniyal defektleri olan hastalarda kullanılabilmektedir. Gamma Knife Icon ile çerçeve ya da maske ile tedavi; tek ya da çok fraksiyonda, o andaki gereksinimlere uygun olarak düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.

"Milimetrenin sekizde biri hassasiyete sahip Gamma Knife Icon ile tedavi sırasında tomografi ve infrared izlem kullanılarak sürekli güvenlik takibi yapılıyor."


Acıbadem Gamma Knife Ünitesi

Acıbadem Gamma Knife Ünitesi 2005 yılında kurulmuş ve 2017'ye kadar 6800 hastaya Gamma Knife tedavisi uygulanmıştır.

Ünitemiz 2017 yılından itibaren de Gamma Knife’ın son cihazı Gamma Knife Icon modelini kullanmaya başlamıştır.

Acıbadem Gamma Knife Ünitesi