Özellikleri Neler?

Acıbadem Hastanesi Genetik Check Up

Genetik Sağlık Kontrolü sonuçlarına göre, aşağıdaki konularda kişiye özel bilgi ve öneriler sunuluyor;

Hastalıklara Yatkınlık
Genetik Check Up ile sık görülen hastalıklara kişinin genetik yatkınlığı tespit ediliyor. 'Belirli bir hastalığa genetik yatkınlığı yüksek olan bireyler, mutlaka bu hastalığa yakalanır' diye bir kural yok ancak hazırlanan rapor, gerektiğinde aile öyküsü, çevre ve yaşam tarzı gibi diğer etmenlerle birlikte değerlendirilerek ilgili uzmana fayda sağlıyor. Hastalık riskini azaltabilecek önleyici adımları ve erken teşhisi kolaylaştırıyor. Genetik Check Up ile kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıklar, sık görülen kanserler, romatoid artrit gibi 24 farklı rahatsızlığa ait bir rapor hazırlanıyor.

İlaçlara Kişisel Yanıt
Acıbadem Genetik Check Up ile belirli ilaç sınıflarına vücudun nasıl yanıt vereceği önceden belirlenebiliyor. Kişiye özel genetik profil, bir ilacın kişide etkili olup olmaması olasılığını, yan etki yaşayıp yaşamayacağını ortaya çıkarıyor. Böylece doktorların, gerektiğinde kişi için en uygun dozu reçete etmesine yardımcı olunuyor.

İlaç Tedavisinde Bireysel Farklılıkların Öneminin Kavranması
Genlerinizin, bazı ilaçların tedavilerine sizin verdiğiniz cevapları nasıl etkileyeceğini bilmek, ilaçların toksik etkilerini önler, yan etkilerini azaltır, tedavi şansını ve yaşam kalitenizi arttırır.

GENLERİNİZ İLAÇ TEDAVİSİNE VERDİĞİNİZ CEVABI ETKİLEYEBİLİR
Genetik testlerden en önemli beklentilerimizden biri kişiselleştirilmiş, bireye özel ilaç/ ilaç tedavisidir ki bu doktorunuzun genetik testinize dayanarak sizin için en uygun ilaç tedavisini seçmesine yardım eder. Bu tür bilgiler tedavinizin başarı şansını arttırdığı gibi, tedavi süresini de kısaltarak zaman ve ekonomik kayıpları önler ve psikolojik olarak da zarar görmenize engel olabilir. Genetik yapınıza bakılarak belirli bir ilacın sizin için ne kadar etkili olacağı tespit edebilir. Öte yandan, genetik yapınız, bir takım ilaçlardan önemli derecede zarar görmenize (toksik etki) ya da sizde bu ilacın yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Hamilelik Öncesi Planlama (Taşıyıcılık Durumu)
Çocuk sahibi olmaya karar vermek, yaşamdaki en önemli kararlardan biri. Uzun süreli taşıyıcılık durumu taraması, bir kişinin resesif (çekinik) genetik rahatsızlıklarla ilişkili mutasyonları taşıyıp taşımadığıyla ilgili hamilelik öncesi bilgileri sağlıyor. Bu hastalıklar, etkilenen herhangi bir fert olmaksızın bir aile içerisinde nesiller boyunca sessiz biçimde taşınabiliyor.

Kişi veya eşi aynı hastalığa ait mutasyonları birlikte taşıyorsa, gelecekte doğacak çocukları da bu hastalığa sahip olabiliyor. Kistik fibrozis, beta talasemi, Canavan hastalığı, Tay-Sachs hastalığı gibi birçok hastalığı içeren 70'den fazla çekinik genetik hastalıkla ilgili rapor hazırlanabiliyor.