ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Boğmaca hızlı gelişen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. En çok etkilediği kişiler yenidoğan ve 10-15 yaş arasındaki çocuklardır. Ancak duyarlı tüm kişilerde enfeksiyon oluşabilir. Zamanla aşı etkinliğiyle oluşan doğal bağışıklık azaldığından erişkin kişiler boğmaca bakterisini duyarlı kişilere bulaştırabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar. Aşıyla korunabilir. Ancak korunmadığı zaman özellikle çocuklarda ciddi sorunlara neden olabilir. Boğmaca zatürre riski ve beyin iltihabına neden olabilen ciddi bir rahatsızlıktır. Bulaşıcılığı yüksektir ve kuluçka dönemi genellikle 5-21, ortalama 7-10 gündür. Hastalık 3 dönemde gelişir. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

  • Üst solunum yolu enfeksiyonu (kataral evre): 1-2 hafta sürer. Genellikle düşük ateş, titreme, öksürük görülür.
  • Şiddetli öksürük nöbetleri (paroksizmal evre): 2-4 hafta sürer. Uzun süren şiddetli öksürük nöbetleriyle başlar. Genellikle geceleri gelir. Birbiri ardına sıralanan öksürüklerde oluşur.
  • İyileşme dönemi: 1-3 hafta sürer. Kişi normale dönmeden önce öksürükte azalma görülür.

  Boğmaca hastalığı bir çocuğa bulaştığında bulgular ilk 15 gün daha hafif, diğer 15 gün ise ağır öksürüklere neden olur. İyileşme dönemi olarak adlandırılan son bir ayda ise giderek azalır.
  Hastalığın ağırlığı çocuğun yaşına göre değişir. Erken yaşta bulaşırsa hastalığı daha ağır geçirebilir.


  Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler