ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Dünyada yüz milyonlarca insanı etkileyen ve kronik bir hastalık olan migren kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat fazla görülür. Kişinin hayatından tamamen çıkmaz; ancak tetikleyen unsurlara dikkat ederek atakların gelişi kontrol edilebilir. Migren çoğunlukla genetik yapıya bağlı bir hastalıktır. Başlangıç yaşı 20-30’lu yaşlardır. Ancak çocukluk yıllarında da görülebilir. Orta ve ileri yaş dönemlerinde rastlanma oranı ise oldukça düşüktür.


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler