ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Yenidoğanlarda ilk bir ayda görülebilen bazı göz hastalıklarına oldukça seyrek rastlanır. Glokom, 10 bin bebekten 1 ila 6’sında, katarakt 10-15 bin bebekten birinde, tümör ise 15 bin bebekte bir ortaya çıkar. Yenidoğanlarda organ anomalisi yani gözlerin gelişmemesi ya da az gelişmesine de çok seyrek rastlanır. 2012 yılında doğan 130 bin prematüre bebekten sadece yüzde 10’unda tedavi gerektiren bir hastalık bulunduğunu belirtiyor. Seyrek görülse de görmeyi etkileyebilecek bu hastalıkların yaratabileceği komplikasyonları ortadan kaldırabilmek için erken tanı ve tedavi şarttır.


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler