ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Yenidoğan yoğun bakım üniteleri

  Doğumdan hemen sonra annesinin yanına gidemeyecek durumda olan bebeklerin tüm sorunlarını ele alan bir ortam ve ekipten oluşur. Bu ünitede çok erken ya da düşük kilolu doğan bebeklerin yanında, gününde ve normal kilosunda doğan ancak yaşama henüz adapte olamayacağı düşünülen bebekler de olabilir.


 • Büyük bebekler

  34 haftanın ya da iki kilonun üstünde olan bebekler doğduktan sonra bir problemleri yoksa hemen anne yanına gidebilir. Ancak anne karnındayken tanısı konmuş kalp hastalıkları, nöral tüp defektleri (omuriliğin bir bölümünün zarla kapalı olması), ciddi böbrek ya da sindirim sistemi anomalileri olan bebekler veya doğduktan sonra solunum problemi gözlenen normal kiloda doğan bebekler doğrudan yoğun bakıma alınabilir. Bazen sağlıklı doğması beklenen bebekler doğum eylemi sırasında oksijensiz kalma, nabız ve solunum durması, kordon dolanması gibi sıkıntılar yaşayabilir. Aynı zamanda akciğerlerindeki sıvıyı atmakta zorlanabilir. Bu nedenlerle yoğun bakıma alınabilir. Bebekte beslenmeyi engelleyecek dudak damak yarığı gibi anomaliler de gününde doğan bebeklerin yoğun bakıma alınmasını gerektiren ender nedenler arasında yer alır.


 • Bebeklerin adım adım bakım süreci

  Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebekler vücut ısılarını koruyan ve ısıtan, aynı zamanda dış ortamın enfeksiyonundan, gürültüsünden ve ışığından koruyan kuvözlerde bakılır. Her bebeğin kalp atışlarını, solunum sayısını ve oksijenlenmesini izleyen monitörizasyon cihazları bulunur. Kendi kendine solunumunu sürdüremeyen bebekler ise ventilatör denilen solunum cihazına bağlanır.


 • Yoğun bakım ekibi

  Yoğun bakım ekibinde bir neonatolog yani yenidoğan yoğun bakım uzmanı, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sorumlu hemşire ve ekibi bulunur.Yenidoğan yoğun bakım ekibinin olmazsa olmazının deneyimli yoğun bakım hemşireleridir. Bir bebeğin muayenesini yaptıktan ve tedavisini düzenledikten sonra onun bakımını, temizliğini, beslenmesini, izlenmesini hemşireler sağlar.
  Özellikle küçük bebeklerin hayata bağlanabilmeleri için en önemli konu enfeksiyon kapmamalarıdır. Bunun için de yoğun bakım servisinin temizliği büyük önem taşır. Temizlik personeli kullanılan aletleri sterilize etmeli, hemşireler ellerini dezenfekte ettikten sonra bebeğe dokunmalı, bir bebekten diğer bebeğe geçmeden yeterli el dezenfeksiyonunun sağlanmasına çok dikkat edilmeli. Yoğun bakım ünitelerinin zemininin, duvar boyalarının özel olarak tasarlanması gerekir.
   


 • Prematüre bebekler

  34 haftadan önce ya da iki kilodan düşük doğan bebeklerin beslenmeleri ve dış dünyaya adaptasyonları için yoğun bakım ünitesine alınmaları, yaşama adapte edildikten sonra annelerinin yanına verilmeleri gerekir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesiyle birlikte 24 haftanın üstünde doğan bebeklen yaşatılabilir. Bu bebeklerin 32.-34. haftaya kadar yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bakılır. Beslenme, solunum gibi çeşitli sorunları çözüldükten sonra annelerinin yanına verilirler.