ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Deneyimli bir cerrah ve nefroloji uzmanı

  Organ nakli bir ekip işi olduğu için, ekibin tecrübesi büyük önem taşır. Nakli gerçekleştirecek olan cerrahın yurt içi ve dışındaki çalışmaları ile bu konudaki deneyiminin araştırılmaslıdır. Cerrahın yanı sıra, böbrek nakli yapılacak olan hastayı takip eden nefroloji uzmanı ve ekibin diğer üyelerinin de bu alanda deneyimli olması şarttır.
   


 • Yüksek standartlı laboratuvar hizmeti

  Laboratuvar donanımının yüksek standartlarda olması, organ naklinin önemli kriterlerinden biridir. Nakil için merkez seçerken, o merkezin laboratuvar hizmetlerinin de sorgulanması gerekir.
   


 • Yüksek standartlarda yoğun bakım ünitesi

  Böbrek nakli, laparoskopik olarak yapılıyorsa operasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı olmaz. Ancak ihtiyaç halinde nakil merkezinde yoğun bakım ünitesinin bulunması gerekir. Normal şartlarda böbrek alıcılarının çoğu için yoğun bakım şartı yoktur, ama karaciğer alıcılarının tümü için gereklidir. Bu yüzden altyapının çok iyi sağlanması, merkezde gündüz kadar, gece de başarılı çalışmalar yapacak sağlık personelinin çalışması olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
   


 • Nicelikli değil, nitelikli nakil sayısı

  İyi bir organ nakli merkezinde aranan özelliklerin başında, merkezin "dünya standartlarında" olmasının yanı sıra, yapılan nakil sayısı ve kalitesi de önemlidir. Merkezin kaliteden ödün vermeden hizmet sunması gerekir. Eğer tüm şartları yerine getiremiyorsa, sayısal değerin fazla bir önemi yoktur.
   


 • Vericinin takip edilmesi

  Böbreğini veren hastalar da, en az alıcılar kadar önemlidir. Bu noktada, nakil merkezlerinin vericiyi takip etmesi önem kazanır. Vericinin ve aynı zamanda alıcının böbrek nakli ile ilgili tüm sağlık kontrollerinin takibinin yapılması elzemdir.
   


 • Böbreğin kapalı yöntemle çıkartılması

  İyi bir merkezin, dünya standartlarında sunulan her türlü tedaviyi bünyesinde barındırması gerekir. Örneğin, böbreği çıkartmak için kapalı (laparoskopik) yöntem uygulanıyor mu? İyi bir merkez, bu tedaviyi rutin olarak hastalarına sunabilmelidir. Çünkü böbrek nakli çok büyük oranda canlı bağışla yapıldığı için böbreğini verecek insanların teşvik edilmesi önemlidir. Sağlıklı bireyler ve hiçbir hastalığı olmadığı için verici olanlar bir başkasının hayatını kazanması için ameliyat edilmektedir. Laparoskopi bu tür bir fedakarlığın yaratacağı travmayı da en aza indirgemek içindir. Kapalı yöntemle böbrek çıkarma bu etkiyi minimuma indirger.