ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Ritim ileti bozuklukları

  Kalbin elektriksel sisteminde anormal yavaşlama, duraklama veya hızlanmalarla kendini gösteren düzensizlikler olarak açıklanır. Daha çok erişkin yaşlarda görülen bu bozukluklar çocuklarda bazen doğumsal kalp hastalıkları ile birlikte, bazen geçirilmiş kalp ameliyatından sonra, bazen de bilinen herhangi, bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkar. Belli başlı kalp hastalıkları dışında daha az oranda görülse de; kardiyomiyopati, miyokardit ve perikardit gibi kalp adalesi veya kalp zarının hastalıkları da görülebilir.
   


 • Doğumsal kalp hastalıkları

  Çocuklarda en sık görülen kalp hastalıkları arasında, doğumsal kalp hastalıkları yer alır. Bu hastalıklar, anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında ortaya çıkan anomalileri kapsar. Bu anomaliler; kalbin kulakçık veya karıncıkları arasındaki bölmelerdeki delikler, kalbe gelen veya kalpten çıkan damarlardaki anomaliler, kalp kapakçılarında darlık veya yetersizliğe neden olan anomaliler, koroner damarlardaki anomaliler, karıncık veya kulakçıkların gelişme bozuklukları veya bahsedilen anomalilerden birkaçının birarada olduğu kalp gelişim bozuklukları şeklinde olabilir.
   


 • Romatizmal kalp hastalıkları

  Romatizma, geliştiği organlarda bazı sorunlara neden olan bir hastalık. Ülkemizde hala sık görülen romatizmaya yol açan neden ise boğaz enfeksiyonu. “Hemolitikstreptokok” adı verilen mikroplar, boğaza yerleşerek bu bölgede enfeksiyon oluşturur ve aynı mikroplar bazen kalbe yerleşerek kalp kapakçıklarında şekil bozuklukları ile darlık veya yetersizliklere neden olabilir.