ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Mastektomi

  Tümörle birlikte memenin tamamının alınmasına mastektomi denir. Aynı seansta veya geç dönemde (1-2 yıl sonra) hastaya; silikon protez veya kendi dokularıyla yeni meme yapılabilir.
   


 • Cilt koruyucu mastektomi

  Meme dokusunun tamamının çıkarılmasının gerektiği ancak meme derisinin korunabileceği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Çıkarılan dokunun yerine, derinin içine silikon protez yerleştirilerek kozmetik görünüm sağlanabilir. Özellikle risk azaltıcı meme ameliyatları (profilaktik mastektomi) için tercih edilir.
   


 • Meme koruyucu ameliyat

  Sadece tümörün etrafındaki bir miktar normal meme dokusu ile birlikte tümörün çıkarıldığı ameliyat yöntemidir. Bu ameliyatın amacı; memenin yerinde bırakılarak kozmetik görünümün bozulmaması ve hastanın bedensel ve ruhsal açıdan psikolojik olarak en az seviyede etkilenmesini sağlamaktır. Meme koruyucu ameliyatı; meme ve göğüs duvarına daha önce radyoterapi almış olanlar, gebeler, meme içinde çok odaklı tümör, aygın, şüpheli veya habis görünümlü mikrokalsifikasyonların varlığı olan hastalara uygulanmaz. Meme koruyucu cerrahi yöntemi ile elde edilen sağ kalım oranları, memenin tamamının alımında elde edilen oranla eşdeğerdir.