Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU

Genel Tanıtım

Endometrium, rahmin iç yüzeyini örten, gebelik ihtimali doğrultusunda plasenta (bebeğin eşi) için uygun ortam sağlayan, gebelik oluşmadığı takdirde ise her ay regl esnasında dökülen, kan damarlarından zengin bir tabakadır.

Endometrium tabakasının rahmin iç yüzeyi dışında, farklı yerlerde bulunması haline endometriosis adı verilir; endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunarak kistler oluşturması hali olan ve halk arasında çikolata kisti olarak adlandırılan endometrioma da endometriosisin özel bir çeşididir.

Nasıl ki normal yerleşiminde bulunan endometrium tabakası her ay regl esnasında kanayarak dökülüyorsa, çikolata kistleri de her ay regl esnasında kanamalara neden olurlar ancak bu kanama vücudun dışına atılamaz ve yumurtalıklarda kistler oluşturur.

Bu durum normal yumurtalık dokusuna baskı uygulayarak yumurtalıklara zarar verebilir ve aylık yumurtlama fonksiyonunu bozabilir. Dolayısıyla doğurganlık potansiyeli azalabilir.

Çikolata kisti, endometriozis hastalığı sonucunda oluşan bir kist türüdür. Genel olarak endometriozis hastalığı olan birçok kadında çikolata kistine de rastlanır.

Çikolata Kisti (Endometrioma) Nedir?

Yumurtalıklar kadınlar için yumurta üretimi dışında pek çok hormon (andorjen, estrojen, progesteron vb.) salgılayarak çok önemli rol oynarlar. Endometriozisin yumurtalıklarda bulunması da yumurtalığı olumsuz yönde etkilemektedir.

Rahim içi zarının, bir başka deyişle endometrium tabakasının rahim dışında (örneğin; karın boşluğunda, yumurtalıklarda veya vücudun herhangi bir yerinde) oluşmasına endometriozis deniyor.

Normalde sadece rahim içinde bulunan, adetten sonra kalınlaşarak bebeğin yerleşmesini sağlayan ve her adet dönemin atılarak yenilenen bu endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunması aynı şekilde adet benzeri kanamalara yol açarak yumurtalık içinde koyu eski kahve renkli kan birikmesi sonucu çikolata kistine(Endometrioma) yol açmaktadır.

Bu kistlerin içerisinde biriken sıvının eski adet kanı gibi koyu kıvamda ve rengi çikolata rengine benzemesi nedeniyle böyle adlandırılıyor. Normal adet dönemlerinde görülen fonksiyonel kistlerin aksine bu kistler gerileyip kaybolmazlar.

Endometriozis Hastalığı Olan Her Kadının Çikolata Kisti Var Mıdır?

Çikolata kistleri yaklaşık hastaların dörtte birinde (%28) her iki yumurtalığında birden bulunur. En sık 25-34 yaş grubu arasında görülen endometriozis hastalığı kadınların yaklaşık yüzde 10’unu etkileyen, yani aslında oldukça yaygın bir sağlık sorunudur.

Endometriozisi olan hastaların % 17-50 oranında çikolata kisti bulunmaktadır. Çikolata kistleri üreme çağındaki kadınların % 15 inde; infertilite sorunu olan kadınların % 30 unda bulunmaktadır.

Çikolata Kisti (Endometrioma) Kimlerde Görülür?

Endometriozis hastalarının %60-70’inde ağrı görülür. Bazı kadınlarda hiç semptom vermez, ameliyat ya da ultrasonografide görülür. Nedeni tam olarak bilinmeyen endometriozis kadının yaşam kalitesini bozabilen pek çok soruna yol açabiliyor.

Nedenleri

Endometriozisin ve dolayısıyla çikolata kistlerinin neden meydana geldiği, normalde rahmin iç yüzünde bulunan endometrium tabakasının nasıl yumurtalıklara yerleştiği henüz tespit edilememekle beraber konuyla ilgili teoriler genellikle doğumsal veya gelişimsel süreçlerde oluşan kimi farklılıklarla alakalı olduğu üzerinde kurulmaktadır.

Bunun dışında yapılan çalışmalar, çikolata kistleri için kimi risk faktörlerini ortaya koymuştur:

  • Ailede endometriosis öyküsü
  • İlk reglin (menarş) erken yaşlarda görülmesi
  • 27 günden kısa adet döngüleri
  • Reglin 7 günden uzun sürmesi
  • Regl esnasında yoğun kanama
  • Hiç çocuk doğurmamış olmak
  • Geç yaşlarda çocuk sahibi olmak
  • Rahim veya fallop tüplerinde (yumurtalıkları rahme bağlayan tüpler) anatomik (yapısal) bozukluklar.

Belirtiler

Çikolata kisti hiçbir belirti vermeden sadece ultrason veya MR da görülebileceği gibi, aynı zamanda özellikle regl döneminde çok şiddetli ağrılarla hastanın karşısına çıkabilir. Bu ağrılar hastanın günlük yaşamındaki aktivitelerini kısıtlayabilecek kadar şiddetli olabilir.

Yine hastanın çocuk sahibi olmak istemesi üzere yapılan kontrollerde görülebilir ve cinsel ilişki sırasında ağrılarla kendini belli edebilir. Bunlarla beraber, yaşanan kronik ağrı ve cinsel işlevlerin bozulması nedeniyle kişiler depresyon, kronik yorgunluk gibi sorunlarla da karşılaşabilirler.

Ağrıya neden olmalarının yanı sıra, çikolata kistleri, yumurtlama fonksiyonunu bozmaları nedeniyle, çiftlerin bebek sahibi olmasını engelleyebilir.

Tanı Yöntemleri

Çikolata kisti olan hastalar genellikle doktora ağrı sebebiyle başvururlar. Ağrı şikayetiyle gelen bir hastada hekim öncelikle tıbbi öykü alır, ardından jinekolojik muayene uygular.

Çikolata kisti tanısında jinekolojik muayene ve ultrasonografik inceleme yardımcı olmaktadır. Yumurtalığın diğer kistlerinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Muayene sırasında saptanan yumurtalık kistlerinin ayırıcı tanısında transvajinal ultrasonografi çok önemli rol oynar.

Çikolata kistlerinin tanısı ultrasonografi ile konulabilmektedir. Ultrason ile tümoral kist olma olasılığı varsa ameliyat yapılması gerekir.

Ayrıca kanda bazı tümör belirteçlerinin ölçümü tanıda yardımcı olur. En yaygın olarak kullanılanı Ca125 ve HE 4’tür. Endometriozis ve çikolata kisti saptanan hastada ağrı şikayeti ön planda ise, günlük yaşantısını ve hayat kalitesini olumsuz etkiliyorsa laparoskopik (kapalı) ameliyat önerilebilir. 

Tedavi Yöntemleri

Çikolata kisti hastalığının tek bir tedavi yöntemi yoktur. Bazı hastalarda hastanın ihtiyacı ve öyküsüne göre tedavi yöntemleri seçilebilir. Bunlar medikal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere ikiye ayrılır.

Medikal Tedavi

Ağızdan alınan ilaçlar, iğneler veya progesteron hormonu gibi özel tedavi yöntemlerini içerebilir.

Cerrahi Tedavi

Hastada şiddetli ağrılar varsa ve bu ağrılar daha önce uygulanan medikal tedavilere cevap vermiyorsa ya da çikolata kistinin içinde tümör gibi kitleler varsa cerrahi yöntemle tedavi edilebilir.

Bazı yumurtalık kistleri 3 ila 5 cm arasında bir büyüklüğe ulaşınca çeperleri ince olduğu için patlayabilir. Bazen de kendi etrafında dönebilir ve şiddetli ağrı yapabilir. Çeperleri ince olup patladığı durumlarda ise içinde biriken sıvı miktarı karın boşluğuna dökülür.

Aynı zamanda patladığı noktadan bir kanama eşlik edebilir. Patlayan kistin sıvısı karın boşluğunda ciddi bir karın ağrısına neden olabilir. Bu gibi durumlarda hastaların acil servise başvurmaları gerekir.

Acil şartlarda yapılacak muayene ve tetkiklerin sonucunda, hastanın hızlı tedavisini sağlamak için laparoskopik (kapalı karıniçi cerrahi yöntemi) yöntemlerle operasyon yapılabilir. Laparoskopi esnasında içeri dağılan sıvı ve kan temizlenir, olası kanama durumlarına karşı da önlem alınarak kist çıkartılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Yayımlanma Tarihi: 20 Ocak 2019

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ALT MENÜ
Size nasıl yardımcı olabiliriz?