Çocuk kalp hastalıkları çok çeşitli. Ama uzmanlar anne karnındaki süreçten itibaren oluşabilecek kalp hastalıklarını 3 ana başlıkta topluyor:

  • Doğumsal kalp hastalıkları,
  • Romatizmal kalp hastalıkları,
  • Ritim ve ileti bozuklukları.

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Çocuklarda en sık görülen kalp hastalıkları arasında, doğumsal kalp hastalıkları başı çekiyor. Bu gruptaki hastalıklar, anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında ortaya çıkan anomalileri kapsıyor.

Bu anomaliler;

  • Kalbin kulakçık veya karıncıkları arasındaki bölmelerdeki delikler,
  • Kalbe gelen veya kalpten çıkan damarlardaki anomaliler,
  • Kalp kapakçılarında darlık veya yetersizliğe neden olan anomaliler,
  • Koroner damarlardaki anomaliler,
  • Karıncık veya kulakçıkların gelişme bozuklukları veya
  • Bahsedilen anomalilerden birkaçının bir arada olduğu kalp gelişim bozuklukları şeklinde olabiliyor.

Halk arasında “kalbi delik çocuk” olarak bilinen doğumsal kalp hastalıklarının yüzlerce değişik şekli bulunuyor. Ama bu hastalıkların bazıları hafif, bazıları orta derecede, bazıları ise çok ağır ve karmaşık sorun oluşturabiliyor.

Ritim İleti Bozuklukları

Kalbin elektriksel sisteminde anormal yavaşlama, duraklama veya hızlanmalarla kendini gösteren düzensizlikler olarak açıklanıyor.

Daha çok erişkin yaşlarda görülen bu bozukluklar çocuklarda bazen doğumsal kalp hastalıkları ile birlikte, bazen geçirilmiş kalp ameliyatından sonra, bazen de bilinen herhangi bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkıyor.

Belli başlı kalp hastalıkları dışında daha az oranda görülse de; kardiyomiyopati, miyokardit ve perikardit gibi kalp adalesi veya kalp zarının hastalıkları da görülebiliyor.

Romatizmal Kalp Hastalıkları

Romatizma, geliştiği organlarda bazı sorunlara neden olan bir hastalık. Ülkemizde hala sık görülen romatizmaya yol açan neden ise boğaz enfeksiyonu.

“Hemolitik streptokok” adı verilen mikroplar, boğaza yerleşerek bu bölgede enfeksiyon oluşturuyor ve aynı mikroplar bazen kalbe yerleşerek kalp kapakçıklarında şekil bozuklukları ile darlık veya yetersizliklere neden olabiliyor.