Kalp ve Damar Sağlığında Verdiğimiz Hizmetler

Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Efor Testi
 • Koroner BT Anjiyografi
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Pozitron Emisyon Tomografisi
 • Koroner Anjiyografi
 • Koroner Stent ve Balon Anjiyoplasti Uygulamaları
 • Koroner Bypass
 • Robotik Koroner Bypass
 • Küçük kesik Koroner Bypass
Kalp Kapağı Hastalıkları
 • Ekokardiyografi
 • Anjiyografi ve Kateterizasyon
 • Perkütan Valvüloplasti
 • Kateter Yöntemi ile Aort Kapak Takılması (TAVİ)
 • Robotik Kapak Cerrahisi
 • Küçük Kesi ile Kapak Cerrahisi
Ritim bozuklukları
 • Holter Moniterizasyonu
 • Tanısal Elektrofizyolojik İşlemler (EPS)
 • Kateter Ablasyon
 • Geçici ve Kalıcı Pace-maker Takılması
 • AICD Takılması
 • Üç Odacıklı Pace-maker Takılması
Aort Damar Hastalıkları
 • Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR)
 • Torasik Endovasküler Anevrizma Onarımı (TEVAR)
 • Hibrid Tedavi
 • Cerrahi Onarım
Periferik damar tıkanıklıkları
 • Doppler Ultrason
 • BT Anjiyografi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)
 • Dijital Substraction Anjiyografi (DSA)
 • Karotis Artere Stent Uygulama (CAS)
 • Karotis Artere Endarterektomi (CEA)
 • Periferik Cerrahi Bypass
 • Periferik Endoluminal Bypass
Varis
 • Transdermal Lazer
 • Skleroterapi
 • Varis Cerrahisi
 • Endovenöz Varis Cerrahisi
Kardiyomiyopatiler
 • Girişimsel Tedavi (Ablasyon)
 • Cerrahi Tedavi
Doğumsal kalp hastalıkları
 • Pediyatrik Kardiyoloji
 • Pediyatrik Kalp Cerrahisi
 • Doğumsal Kalp hastalıklarında kateter ile tedavi
 • Doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi tedavi
Kardiyak Rehabilitasyon