• 17.000 m² kapalı alan
  • 132 yatak kapasitesi
  • 6.500 noktadan kontrollü “akıllı bina sistemi”
  • 24 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi
  • 7 ameliyathane
  • Erişkin kalp cerrahisi
  • 2x64 Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile kalp anjiyosu
  • Endovasküler girişimler
  • Anjiyo ünitesi

Adres:
Tekin Sokak No:8, 34718 Acıbadem, Kadıköy / İstanbul

Telefon:
+90 216 544 44 44

Alo Acıbadem : 444 55 44