Kalp hastalarında istenen kan testleri sıklıkla geniş kapsamlı olup tüm vücut sistemi ile ilişkili veriler içermelidir.

Kan tetkikleri için sıklıkla açlık durumu istenir. Bu açıdan gece yarısından sonra yemek yememek ve sabah az su ile ilaçların alınması sonrası kan verilebilir.

En sık istenen kan tetkikleri şunlardır;

  • Tam kan sayımı
  • Böbrek fonksiyon testleri: üre, kreatinin, BUN, sodyum, potasyum, kalsiyum
  • Karaciğer enzimleri: ALT, AST
  • Açlık kan şekeri
  • Kolesterol paneli: Total kolesterol, LDL, HDL, Trigliserit
  • Tiroid fonksiyon testleri: T3, T4, TSH
  • Özellikli kan testleri: Sedimantasyon( kanın çökelme hızı ), PT, aPTT gibi kan pıhtılaşması ile ilgili tetkikler