• 6500 m² kapalı alan
  • 61 yatak kapasitesi
  • 3 ameliyathane
  • 17 yoğun bakım yatağı
  • Erişkin kalp cerrahisi
  • PET - CT
  • Anjiyo ünitesi
  • Sintigrafik tetkiklerde gama kamera ile görüntüleme

Adres:
Yenimahalle Inkilap Cad. No: 9, 41100 Kocaeli

Telefon:
+90 262 317 44 44

Alo Acıbadem : 444 55 44