Koroner anjiyografi her ne kadar en güvenilir tanı yöntemi olsa da, son dönemde sıkça duyulan ‘el bileğinden anjiyo’ da tanı için kullanılıyor.

Koroner Anjiyografi nedir?

Koroner arter darlığının anatomik yapısını incelemede ve ek teknikler ile fonksiyonel  değerlendirmede güvenilir bir yöntemdir.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Bu yöntem, yapılan diğer testlerde yüksek riskli olarak koroner damar tıkanıklığı şüphesi olan hastalarda, stent veya balon anjiyoplasti planlanan hastalarda ya da acil kalp krizinde tanı ve tedavi amacıyla uygulanıyor.

Anjiyografi nasıl yapılır?

Bu işlem sırasında hastaların mutlaka hastaneye yatışları yapılıyor. İşlem kateter laboratuvarında gerçekleştiriliyor.

Kasık damarından, kol damarından veya el bileği damarlarından kalbe kadar ilerleyen kateterler yardımıyla yapılıyor. Sterilizasyon sağlandıktan sonra lokal anestezik maddeler ile giriş bölgesi uyuşturuluyor.

Koroner anjiyografi işlemi sırasında ağrı duyulmuyor, sadece radyoopak maddesinin hastanın damarına verilmesi sırasında bir defalık ve birkaç saniye süreyle tüm vücuda yayılan bir sıcaklık oluşuyor.

İşlem normal şartlarda kısa süreli bir işlem olup genelde 5-10 dakika sürüyor.

Bu işlem sırasında hastanın kalbindeki bazı boşluklardan veya damarlardan basınç ve kan örnekleri alınıyor, radyoopak madde verilerek damarların ve kalbin tamamen görüntülenmesi sağlanıyor.

Anjiyografi sonrası bakım

En sık karşılaşılan komplikasyonlar kasık damarında çıkan sorunlardır. Ancak bunlar geçici. Nadir olarak bu komplikasyonlar müdahale gerektirebiliyor.

İşlemden sonra, işlem sırasında seçilen yönteme göre değişebilmek kaydıyla 2-6 saat hastanede gözlem süresi gerekiyor ve bu sürede damara giriş yerinde tampon yapılmak suretiyle kanama engelleniyor.