Nedir?

Temel prensipleri, uygulama yöntemi ve ana kullanım amaçları normal ekokardiyografi ile aynı olmasına rağmen, üç boyutlu ekokardiyografi özellikle bazı kalp hastalıklarının tanısında ve izleminde normal ekokardiyografi ile elde edilen bilgilerin ötesinde bilgi edinilmesine olanak veriyor.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Özellikle yapay kalp kapak hastalıklarının ve bu hastalıklara bağlı gelişen komplikasyonların değerlendirilmesinde, kalp kapak tamiri yapılması uygun olan hastaların belirlenmesinde, kalp içindeki kitlelerin ve konjenital kalp hastalıklarının detaylı incelenmesinde üç boyutlu ekokardiyografi oldukça yardımcı oluyor.