Varis Tedavisinde Damar İçi Köpük Skleroterapisi

Bu tedavi yöntemi, kılcal damarlarda kullanılan skleroterapiye benziyor, ancak yüzeyel toplardamar içine enjeksiyon yapılacağından daha konsantre ilaç kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Bu tedavi yönteminde genellikle kasıkta bir kesi yapılarak, yüzeyel toplardamar derin damarla birleştiği yerde bağlanıyor. Henüz sonuçları çok fazla irdelenmiş bir yöntem değil.

Risk ve komplikasyonları diğer girişimlerle benzerlik gösteriyor.