Acıbadem Kemik İliği Merkezleri

Kemik İliği Hastalıkları

Kemik İliği Hastalıkları

Kök hücre nakli ya da sık bilinen adıyla kemik iliği nakli kan ve lenf sisteminde değişikliklere neden olan kanser ve çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanan yöntemdir. Aşağıdaki hastalık türlerinin tedavisi ilik nakli ile mümkündür.

Akut Myeloblastik Lösemi;

Kemik iliğinde hastalıklara karşı mücadele eden lökositleri oluşturan granülosit ve monositler, kemik iliğinde genç (blast) hücreleri oluştururlar. Bu hücreler zamanla olgunlaşarak bağışıklık sisteminde önemli rol alır. Akut myeloblastik lösemi bulgularında genç hücrelerin olgunlaşma süresinde görülen anormallik sonucu, normal seyrini devam ettiremeyen hücrelerin kan ve kemik iliğinde toplanmasıyla birlikte bağışıklık sistemindeki görevini de yerine getiremez. Bu klinik bulguya “Akut Myeloblastik Lösemi” denir.

Primer Amiloidoz;

Kemik iliği tarafından üretilen proteinlerin düzensiz bir biçimde organlarda birikmesiyle oluşan bir hastalık türüdür.

Aplastik Anemi;

Kemik iliğinde bulunan hematopoetik kök hücrelerin (olgunlaşmamış genç hücreler) az sayıda bulunmasından dolayı yeterli kan üretilememesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Toksik (zehir) alımı, doğumsal kaynaklı, fazla miktarda radyasyona maruz kalma, hamilelik, doku hastalıkları, viral enfeksiyonlar gibi faktörler aplastik anemiye neden olabilir.

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri;

Kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) parçalanması ile birlikte, kana kırmızı rengini veren, aynı zamanda oksijen ve karbondioksit taşımasını yapan hemoglobinin, idrar yoluyla vücuttan atılması ile görülen ve damarlardaki pıhtılaşmayla beraber tıkanmaya yol açan bir hastalıktır.

Akut Lenfoblastik Lösemi;

Vücutta bulunan ve bağışıklık sisteminde rol oynayan lökositlerin yapı taşları lenfositlerdir. Bu lenfositler kemik iliğinde genç haldeyken lenfoblast adıyla anılır. Kemik iliğinde bulunan lenfoblastların olgunlaşmadan kontrolsüz, anormal ve düzensiz çoğalmasıyla, olgun hücre olan lenfositleri meydana getirememesiyle oluşan bir hastalıktır.

Hodgkin Lenfoma;

Vücutta enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı savaşan lenf sistemlerinde oluşan kanserdir. İnsan herpes virüsü (epstein barr), AIDS ve kızamık gibi hastalıklar hodgkin lenfomaya sebep olabilir.

Non-Hodgkin Lenfoma;

Vücutta bağışıklık sağlamak üzere görevli olan, lenf sisteminde oluşan ve Hodgkin Lenfoması dışında kalan kanser türlerine Non-Hodgkin Lenfoma denir. Viral hastalıklar, bir takım ilaçlar, zehirli gazlar ve tarım ilaçlarına maruz kalma gibi faktörler bu hastalığa neden olabilir.

Myelodisplastik Sendrom;

Kemik iliğinin yeni kan hücreleri üretme süresinin anormalleşmesi sonucunda, kemik iliğinde bulunan hücrelerin olgun hale gelmesi güçleşir. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık lökosit azlığı ve trombosit azlığına yol açarak kansızlık meydana getirir. Hastalık lösemiye dönüşebilir.

Multiple Myeloma;

Bağışıklık sistemini oluşturan plazma hücrelerinin kontrolsüz ve aşırı çoğalmasıyla oluşan kanser türüdür. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık, kemiklerin zayıflaması ve kırılmasına vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve böbrek yetmezliğine neden olur.

Kronik Myelositik Lösemi;

Bağışıklık sistemini oluşturan lökositlerin, kanda normalden fazla olgunlaşmış hücre bulundurmasıdır. Genetik faktörlerin etkili olduğu (philadelphia kromozomu) bu kanser türünde, beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuklarından sayıca fazlalaşır.

Kronik Lenfositik Lösemi;

Bağışıklık sisteminde yer alan lenfositlerin yapısının bozularak, vücutta çok sayıda birikmesiyle oluşan kanser türüdür. Yapısı bozulmuş lenfositler bağışıklık sistemine yardımcı olamamakla beraber aynı zamanda kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuklarının üretiminin de engellenmesine yol açar.

Hemoglabinopatiler;

Kandaki hemoglobini oluşturan globin zincirlerinin bozulmasıyla oluşan genetik kaynaklı hastalıklardır.

a. Talasemi (Akdeniz Anemisi);

Genellikle Akdeniz bölgesinde görülen genetik faktörlerle, sonraki nesillere geçebilen bir tür kansızlık hastalığıdır.

b. Orak Hücreli Anemi;

Kanda oksijen taşımakla görevli olan hemoglobinin yapısının bozulmasıyla beraber, görevini yerine getirememesi ve kandaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla meydana gelen genetik bir hastalıktır.

Kemik İliği Nakli SözlüğüKemik İliği Nakli Sözlüğü

Sıkça Sorulan SorularSıkça Sorulan Sorular

Kemik İliği Nakli MerkezlerimizKemik İliği Nakli Merkezlerimiz


Acıbadem Sağlık Grubu

Acıbadem Sağlık Grubu
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır. Güncelleme Tarihi 04.11.2016