HIZLI RANDEVU & BİLGİ TALEBİ

Lenf nedir?

  1. Lenfödem Merkezi
  2. Lenfödem Nedir?
  3. Lenf nedir?
Lenf nedir?

Atar ve toplardamar sistemine ek olarak bir de lenf sıvısı sirkülasyonu vardır. Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır. Toplardamarlar kanı kalbe, lenfatik sistem de lenf sıvısını toplardamarlara ulaştırır.

Renksiz ve şeffaf olan lenf sıvısı, hücresel aktivasyon sonucu normal olarak oluşan atık sıvıdır. Hücre aralarında biriken lenf sıvısı, lenfatik sistem yardımıyla büyük boyun venlerine taşınır. Bağırsakların lenf damarlarında lenf, yüksek yağ içeriğinden dolayı süt beyaz rengindedir. Lenfin rolü; vücut dokularında, hücreler arası boşluklarda oluşan fazla sıvı, bakteri, virüs ve çöp ürünleri uzaklaştırmaktır.

Doku sıvılarının çoğu venler (toplardamarlar) yoluyla kalbe döner. İstirahat halinde 2 lt/gün lenf sıvısı lenf damarlarından kan akımına geçer.

Lenf Akımı

Lenf, vücudun bir bölgesinden diğerine geçerken bölgesel lenf nodlarından geçer. Burada lenf filtre edilir; bakteri, toksin ve ölü hücrelerden arındırılır. Timus bezi, tonsiller, dalak boyunca ve lenf nodlarında lenfositler (savaşçı hücreler) üretilir. Lenfositler enfeksiyon ve diğer hastalıklarla savaşma bakımından önemlidir, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirirler.

Lenf; kas aktivitesi, lenf damarlarının kasılması soluma hareketi (diyafram) ve soluma siklusu sırasında göğüs kafesi içinde oluşan basınç değişiklikleriyle lenf damarları boyunca aktarılır. Lenf damarları, duvarları içindeki kapakçıklar sayesinde lenf sıvısını sadece tek yöne doğru iletir ve boyun kökündeki büyük toplardamarlarla birleşerek lenf sıvısını boşaltır.

Bu kapalı sistem içinde lenf sıvısının dolaşımı kesintiye uğrar veya yavaşlarsa, yaşamsal aktiviteler sonucunda sürekli oluşan lenf yeterince hızlı kan dolaşımına aktarılamadığı için birikmeye başlar. Tüm lenfatik sistem dolar ve aktarılamayan lenf sıvısı, deride şişmeye (lenfödem) neden olur.