ALO ACIBADEM 444 55 44

Acıbadem'de Meme Sağlığı

  1. Ana Sayfa
  2. Acıbadem'de Meme Sağlığı

Acıbadem, meme hastalıklarının özellikle de meme kanserinin gittikçe daha yaygın hale gelmesi nedeniyle meme sağlığına özel birimler oluşturdu. Bu birimlerde multidisipliner yaklaşım, medikal teknolojik altyapı ve hasta güvenliği odaklı hizmet anlayışıyla çeşitli meme hastalıklarının yanı sıra meme kanserinin de tanı ve tedavisi gerçekleştiriliyor. Meme kanseri tedavisi sırasında meme görünümünün korunmasına yönelik meme koruyucu ve onkolojik cerrahi uygulamalar da yapılan bu birimlerde, birçok hastanın bu süreci daha kolay atlatması için psikolojik destek de veriliyor.

3 Boyutlu Tomosentez Özellikli Dijital Mamografi cihazından, ameliyatta kullanılan Tek Doz Radyoterapi yöntemine kadar, tümörlerin tespitinden tedavisine meme sağlığı alanında ihtiyaç duyulan birçok cihaz bu birimlerde bulunuyor. Bu bileşenler sayesinde meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde, ihtiyaç duyulan her konuda hizmet verilmesi amaçlanıyor.

1. MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Meme kanserinin tanı ve tedavisi, multidisipliner bir anlayışla yani farklı alanlarda uzmanlaşmış doktorların bir arada çalışarak görüş alışverişinde bulunmasını ve kararların ortak alınmasını gerektiriyor. Bu yaklaşım sonucu, her hastanın tanı ve tedavi aşamaları konusunda ilgili doktorlar görüş birliğine vararak tedavi sürecine başlıyorlar.

Bu birimlerde hastalara meme cerrahisi, plastik cerrahi, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji ve radyoterapi branşlarından bir ekiple ve teknolojik altyapının desteğiyle multidisipliner tanı ve tedavi sunuluyor.

2. TANI ve TEDAVİDE KULLANILAN CİHAZLAR

Acıbadem Meme Sağlığı birimlerinde meme kanserinin tanı ve tedavisinde farklı cihazlarla tıbbı hizmet sürdürülüyor. Bu merkezlerde bulunan bazı medikal cihazlar ve özellikleri şunlar:

3 Boyutlu Tomosentezli Mamografi:

3 Boyutlu Tomosentezli Mamografi olan çekim sırasında memeden seri görüntüler alabilmesi sayesinde kanserli kitleleri görebiliyor. Böylece kanseri erken saptama olanağı sağlıyor. Doğru tanı koyma olanağını artırması sayesinde gereksiz çekim, biyopsi ve ameliyat olma oranlarını da düşürebiliyor.

4 Boyutlu Meme Ultrasonografisi:

Elde edilen görüntü setleri daha sonra hekim tarafından özel bir ekran üzerinde değerlendiriliyor. Bu yöntemin normal ultrasonografiden en önemli farkı ise her zaman standart görüntüler elde edilmesi. Memenin çoğunlukla hiçbir bölgesi gözden kaçmıyor, uygulayıcıya bağlı hatalar aza indirilebiliyor.

4D Meme Ultrasonografisi bir görüntüleme cihazıdır. ABVS (Automatic Breast Volumetric Scanner); otomatik meme ultrasonu, volümetrik meme ultrasonu veya 4 boyutlu ultrasonografi olarak da adlandırılır.

Nasıl uygulanır?

İnceleme, hasta yatar pozisyondayken yapılır. Memenin üzerine bir jel sürülür ve görüntü elde etmeyi sağlayan US aparatı (prob) meme üzerinde gezdirilir. Bu sırada US ekranında oluşan görüntüler incelenir ve şüpheli bir bulgu saptanırsa görüntü kaydedilir.

Duktoskopi:

Süt kanallarında meme başı akıntısına yol açan ve kanser ihtimali olan siğil benzeri lezyonların saptanmasında ve uygun hastalarda bu lezyonların çıkarılmasında kullanılan tanı ve tedavi cihazıdır.

Süt kanallarındaki 1 mm çapındaki siğil benzeri bu lezyonlar, genellikle ultrason ve mamografi ile tespit edilemediğinden duktoskopi yöntemi kullanılır. Uygun hastalarda tespit edilen lezyonlar, duktoskopi işlemi sırasında alınabildiği için ameliyata gerek kalmaz. Ameliyatın gerekli olduğu hastalarda ise daha önce süt kanallarının içindeki kanser lezyonlarının işaretlenmesi nedeniyle ameliyat sırasında cerraha yol gösterir böylece hastanın meme dokusu daha az zarar görür. Ayrıca hasta, duktoskopi işlemi sırasında radyasyon ışını almaz.

Vakum Biyopsisi:

İğne biyopsisi yöntemleri içinde gelişmiş yöntemlerden biri olan bu yöntem, küçük ve iyi huylu kitlelerin ameliyatsız olarak tümüyle çıkarılmasına olanak tanıyor.

MR Rehberliğinde Biyopsi:

Meme MR incelemesi, meme kanseri saptanan kadınlarda ameliyat öncesi, memede başka odak olup olmadığını tespit etmek için kullanılıyor. Ayrıca yüksek riskli hastalarda da tarama amacıyla faydalanılıyor.

İntraoperatif radyoterapi:

Tek doz radyoterapi yöntemi, geleneksel radyoterapide olduğu gibi yine linear hızlandırıcı ile uygulanır. Bu yöntem linear hızlandırıcı ile hareket edebilen, sadece elektron enerjisi üreten, geleneksel linear hızlandırıcılar gibi personel açısından çok fazla koruma gerektirmeyen, güvenli taşınabilir bir cihazla ameliyathanede yapılır. Ameliyata cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve medikal fizik uzmanı birlikte katılır. Böylece ışın tedavisi de cerrahi sırasında tamamlanmış olur.

3. TIBBİ EKİP

Acıbadem Meme Sağlığı birimleri; meme cerrahı, medikal onkolog, plastik cerrah, radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog ve tıbbi genetik uzmanlarından oluşuyor. Ayrıca merkezlerde beslenme danışmanlığı, fiziksel terapi ve meme kanseri olan hastalar için kapsamlı bir psikososyal destek programı sunuluyor.

4. TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Acıbadem Meme Sağlığı birimlerinde meme kanserinin tanısı için sunulan hizmetler arasında; 3 boyutlu Tomosentezli dijital mamografi, 4 boyutlu ultrasonografi cihazları ile gerçekleşen klinik meme muayenesi, kendi kendine meme muayenesi eğitimi ve meme kanseri taraması yer alıyor.

Ayrıca meme kanserine yakalanma riski yüksek olan kadınlar için düzenli muayene ve özel danışmanlık hizmeti veriliyor. Böylece risk altındaki kadınlar için erken teşhis olanağı sağlanarak, ileride kansere yakalanma ihtimalleri aza indirilmesi amaçlanıyor.

5. MEME KORUYUCU VE ONKOPLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARI

Memenin kanserli doku nedeniyle tümünün alınması, pek çok kadın için istenmeyen bir durum. Kadınlardaki meme kaybı, psikolojik olarak genel beden algısını zedeliyor. Bu nedenle güncel tıp yöntemlerinde memenin korunmasına yönelik yöntemler uygulanıyor. Acıbadem Meme Sağlığı birimlerinde meme cerrahları hastalara, onkoplastik cerrahi ve yenilikçi rekonstrüktif teknikleri ile hizmet veriyor. Meme kanserinin tedavi ekibinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları da bulunuyor. Bu uzmanlar gerektiğinde hastanın memesini doğal haline dönüştürecek operasyonlar gerçekleştirebiliyorlar.