ALO ACIBADEM 444 55 44

Görüntüleme Yöntemleri

  1. Ana Sayfa
  2. Erken Tanı ve Korunma
  3. Görüntüleme Yöntemleri

Meme kanserinin erken teşhisi için kendi kendine muayene ve klinik muayenenin yanı sıra, daha ayrıntılı bilgi elde etmek için aşağıdaki görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Mamografi meme kanserinin erken tanısı için meme muayenesi ile birlikte gereklidir ve en temel yöntemdir. Mamografide verilen radyasyon dozu çok düşüktür. Bu dozdaki radyasyonun kansere neden olma olasılığı çok nadirdir. Uygun dozda ve uygun aralıklarla yapılan mamografideki radyasyonun sağladığı yarar zarara oranla daha fazladır.

Meme ultrasonografisi, 35 yaş altı kadınlarda ilk inceleme yöntemi olarak ya da meme dokusu yoğun olan mamografiye ek olarak kullanılır. Ultrasonografinin kişinin taşıdığı risklere göre farklı kullanım amaçları da vardır.

Meme MR'ı, mamografi ve ultrasonografi yapılan hastalarda daha ileri görüntüleme amacıyla kullanılır. MR cihazında yapılan ve hastanın radyasyon almadığı bu işlem, yumuşak dokuların görüntülemesinde de kullanılır.