Baş Ağrısı

Genellikle tüm insanlar hayatlarının bir döneminde bir defaya mahsus da olsa baş ağrısı yaşamışlardır. Baş ağrısı şiddetine göre insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı çeken çoğu insanın günlük işlerini yaparken zorluk çektiği görülebilir.

Baş ağrısı; başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen rahatsızlık veren durum olarak bilinir. Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek, birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir.

Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Baş ağrısı çoğu zaman eşlik eden bulgularla değerlendirilmelidir. Bunlar; bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve kusma şeklinde görülür. Birçok baş ağrısı ciddi hastalıkların sonucu oluşmazken, bazı durumlarda acil müdahale gerektiren, hayatı tehdit eden durumlar da oluşabilir. Olası nedenler ve uygun tedavinin belirlenmesi için bir nöroloji uzmanı size yardımcı olacaktır.

Baş ağrısı birincil ve ikincil olarak sınıflandırılır:

1- Birincil (Primer) baş ağrıları

Birincil baş ağrısı, beynin içindeki ağrıya duyarlı yapıların aşırı aktivitesinden kaynaklabilir ve ağrının başka hastalıklardan kaynaklanmadığını gösterir. Beyninizdeki kimyasal aktivite, sinirler, kafatası çevresindeki kan damarları ya da baş ve boyun kasları, bazen de bu faktörlerin bir kombinasyonu birincil baş ağrılarında önemli bir rol oynar.

En sık görülen birincil baş ağrıları:
 • Migren (auralı veya aurasız)
 • Gerilim tipi baş ağrısı

Trigeminal otonomik baş ağrıları: En sık görüleni küme tip baş ağrısıdır.

Daha nadir görülen ve belirli bir aktivite ile ilişkili olabilen primer baş ağrıları da vardır. Bu tip baş ağrıları birincil baş ağrısı olarak kabul edilse de, ağrı bazen altta yatan bir hastalığın öncül belirtisi olabilir. Bu nedenle tanı doktorunuz tarafından konulmalıdır. Bunlar;

 • Öksürük baş ağrısı
 • Egzersiz baş ağrısı
 • Cinsel aktivite sırasında görülen baş ağrısı
Bazı birincil baş ağrıları bir takım faktörler ile tetiklenebilir:
 • Alkol, özellikle kırmızı şarap,
 • Nitratlı -işlenmiş et gibi- gıdalar,
 • Uyku değişiklikleri veya uyku eksikliği,
 • Kötü duruş pozisyonu,
 • Öğün atlamak,
 • Stres,
 • Hava basıncı değişiklikleri.
2- İkincil baş ağrıları

İkincil baş ağrısı, ağrıya duyarlı sinirleri aktif hale getiren bir hastalığın belirtisidir. Çok sayıda durum ikincil baş ağrılarına neden olabilir.

İkincil baş ağrılarının olası nedenleri şunlardır:
 • Akut sinüzit
 • Boyunda atar damar yırtılması (karotis veya vertebral arter diseksiyonu)
 • Beynin içindeki toplar damarda kanın pıhtılaşması (venöz tromboz)
 • Beyin anevrizması (bir atar damarın balonlaşması)
 • Beyinde arteriovenöz malformasyon (Beyin kan damarlarının anormal oluşumu)
 • Beyin tümörü
 • Karbonmonoksit zehirlenmesi
 • Arnold- Chiari malformasyonu (Beyin tabanında yapısal gelişim anomalisi)
 • Kafa travması
 • Dehidratasyon
 • Diş problemleri
 • Kulak enfeksiyonu
 • Ensefalit (beyin iltihabı)
 • Dev hücreli arterit (arter zarının iltihaplanması)
 • Glokom
 • Aşırı alkol alımı -akşamdan kalmak
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Grip
 • İntrakranial hematom (beyin içinde veya etrafında kan damarı yırtılması ile beyin kanaması)
 • Başka bir hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • Menenjit (beyin ve omurilik etrafındaki zarların ve sıvının iltihaplanması)
 • Monosodyum glutamat (MSG)
 • Aşırı ağrı kesici kullanımı
 • Panik atak ve panik bozukluk
 • Post-sarsıntı sendromu
 • Psödotümör serebri (kafatası içinde basınç artışı), aynı zamanda idiopatik intrakranial hipertansiyon olarak bilinir.
 • İnme
 • Toksoplazmozis
 • Trigeminal nevralji( sinir iritasyonu)

Ne zaman bir nöroloji uzmanını görmelisiniz?

Baş ağrısı bazı durumlarda menenjit, felç, ensefalit gibi hayati tehlikeye sebep olabilen durumların belirtisi olabilir. Hayatınızda ilk defa aniden gelişen ya da şiddeti gittikçe artan bir baş ağrısı yaşıyorsanız, en kısa zamanda bir hastanenin acil servisine gitmeli veya 112’yi aramalısınız.

 • Kafa karışıklığı veya konuşmaları anlamakta zorluk
 • Bayılma
 • Yüksek ateş, 39-40 °C den daha fazla olması
 • Vücudunuzun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük
 • Görme bozukluğu
 • Konuşma bozukluğu
 • Yürümede dengesizlik
 • Mide bulantısı veya kusma (Açıkça grip veya bir başka nedene bağlanamıyorsa)

Nöroloji uzmanı ile görüşme

Düzenli olarak veya aralıklarla baş ağrısı çekiyorsanız ya da ağrılarınız esnasında aşağıdaki belirtiler bulunuyorsa en kısa sürede bir nöroloji uzmanı ile görüşmenizi öneriririz.

 • Ağrı her zamankinden daha sık ve daha şiddetliyse
 • Bildiğiniz baş ağrısı ataklarından farklı bir biçim aldıysa
 • Çalışmanızı, uyumanızı veya normal aktivitelere katılmanızı engelliyorsa
 • Sizi sıkıntıya sokan bu durumu daha iyi kontrol etmenizi sağlayacak tedavi seçeneklerini bulmak istiyorsanız nöroloji uzmanı size doğru tanıyı koyacak ve çoğu zaman gereksiz yere yapılan beyin tomografisi ya da MR incelemesine gerçekten ihtiyacınız olup olmadığı konusunda size yardımcı olacaktır.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı ve Tedavisi

Gerilim tipi baş ağrısının genellikle stresten dolayı oluştuğu düşünülür, fakat stres sadece ağrıyı tetikleyen faktörlerdendir. Gerilim tipi baş ağrısında, başın etrafında bir bant varmışçasına basınç hissine sebep olur.

Gerilim tipi en sık görülen tiptir ve nedenleri henüz bilinmemektedir.

Gerilim tipi baş ağrısının tedavisi;

 • Nöroloji uzmanı tarafından verilen reçeteli ilaçlar ve reçetesiz ilaçlar
 • Yaşam tarzı değişiklikleri (Dinlenmek, başa buz paketleri ile soğuk uygulama, uzun ve sıcak bir duş gibi)
 • Meditasyon gibi rahatlama teknikleri
 • Stresi yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamaktır.

Gerilim tipi baş ağrısının diğer tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Küme Tipi Baş Ağrısı ve Tedavisi

Küme tipi baş ağrısı birkaç haftalık kümeler şeklinde gelir ve oldukça şiddetli tiplerinden biridir. Küme tipi baş ağrısı hastayı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetlidir. Genellikle tek yanlı, göz çevresinde ve oyucu bir ağrı olur.

Küme tipi baş ağrısını tamamen geçirebilecek bir tedavi yoktur. Tedavinin amacı, ağrının şiddetini azaltmak, baş ağrısı süresini kısaltmak ve atakları önlemektir.

Bir küme baş ağrısında ağrı aniden şiddetli gelir ve kısa bir süre içinde azalır. Bu nedenle hızlı etki eden ilaçlar gereklidir. Hızla etki eden bazı ilaçlar ağrıda rahatlama sağlayabilir. Ağrıyla baş etmek, ağrıyı yönetmek ve nöroloji uzmanınızla iyi bir iletişim halinde olmak küme tip baş ağrısını kontrol etmenizi kolaylaştıracaktır.

Küme tipi baş ağrısının diğer tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çocuklarda Baş Ağrısı

Çocukluk döneminde birçok baş ağrısı şikayetinin tanısı konulamaz. Çocuklar genellikle ebeveynlerinin verdiği ağrı kesici etkisi olan ilaçlar işe yaramayınca veya bu tarz baş ağrısı şikayetleri günlük hayatını etkileyince bir doktora götürürler.

Çocukluk döneminde sık karşılaşılan baş ağrıları; primer (birincil) yani gerilim tipi baş ağrısı ve migren olarak bilinmektedir.

Primer (birincil) baş ağrılarında çocuklar genellikle ağrının kafatasının ön kısmında yerleştiğini belirtirler. Çocukluk döneminde başın arka kısmına yerleşen baş ağrısında ise aileler mutlaka tıbbi yardım istemelidirler.

Gerilim tipi baş ağrılarında stresli yaşam olayları dikkate alınarak nörolog tarafından sorgulanmalıdır.

Çocukluk döneminde migren ve baş ağrısı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


×
Acıbadem Migren Tedavi Merkezi
Acıbadem
BEDAVA - Google Play
GÖSTER