ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BAŞ AĞRISI

Çocukluk döneminde birçok baş ağrısı şikayetinin tanısı konulamaz. Çocuklar genellikle ebeveynlerinin verdiği ağrı kesici etkisi olan ilaçlar işe yaramayınca veya bu tarz baş ağrısı şikayetleri günlük hayatını etkileyince bir doktora götürülüler. Aileler sıklıkla bu baş ağrılarını “Herkesin başı ağrımıyor mu?” ya da “Okul veya günlük hayatlarındaki görevleri yapmamak için bahane olarak baş ağrısını kullanıyor” şeklinde yorumlarlar. Migren, aslında erken yaşlarda başlar fakat tanısı erişkin yaşlarda konulur.

Okul dönemindeki çocuklarda baş ağrısının görülme oranının %5,9 ile %82 arasında değiştiği gözlemlenmektedir. Genellikle çocukluk döneminde gelişen baş ağrılarının en sık nedeni olarak viral ya da bakteriyel enfeksiyon hastalıkları görülüyor. Bu durum enfeksiyonel hastalıkların iyileşmesi ile geçen bir baş ağrısıdır.

Çocukluk döneminde sık karşılaşılan baş ağrıları; primer (birincil) yani gerilim tipi baş ağrısı ve migren olarak bilinmektedir. Primer (birincil) baş ağrılarında çocuklar genellikle ağrının kafatasının ön kısmında yerleştiğini belirtirler. Çocukluk döneminde başın arka kısmına yerleşen baş ağrısında ise aileler mutlaka tıbbi yardım istemelidirler.

Çocuk Migreni Erişkin Migreninden Farklı Mı?

Çocukluk çağında migren, erişkin hastaların migrenine göre daha kısadır ve ataklıdır. Çocukluk döneminde baş ağrısının yerleşimi genellikle alında ve iki yanlıdır. Zonklayıcı ya da basınç hissi şeklindeki baş ağrısı, bulantı, kusma, ışık ve sesten rahatsız olma gibi belirtiler ağrıya eşlik edebilir. Çocuğun günlük yaşamını etkileyecek şiddette olan baş ağrısı, bazen kendini ifade edemeyen çocuğun odasına çekilip uyumasına ya da hırçınlaşmasına yol açabilir. Çocuklarda migren ataklarının süresi iki saat veya daha kısa süreli olabilir.

Okul çocuğu döneminde migrene erkek çocuklarında daha sık rastlanır. Fakat ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin devreye girmesi ile kız çocuklarında migren görülme sıklığı erkekleri geçer.

Çocuklarda Gerilim Tip Baş Ağrısı Olur Mu?

Çocukluk çağında gerilim tip baş ağrısı sık rastlanan bir ağrı tipidir. Bu baş ağrısında çocuk iki yanlı basınç, ağırlık hissi şeklinde bir ağrıdan yakınır. Migren kadar şiddetli olmayan ağrı, sıklıkla çocuğun gün içindeki aktivitesini etkilemez.

Çocuklarda Migren Ağrısı Tedavisi

Aralıkllı (epizodik) gerilim tip baş ağrısı olan çocukların öyküsünde sıklıkla stresli bir durumdan, okula gitmekten kaçınma söz konusu olabilir. Süreğen (kronik) gerilim tip baş ağrısı olan çocuklarda stresli yaşam olayları, boşanma, okulda bullying (kabadayılık, zorbalık), fiziksel şiddet ve istismar akılda tutularak nörolog tarafından mutlaka sorgulanmalıdır.


×
Acıbadem Migren Tedavi Merkezi
Acıbadem
BEDAVA - Google Play
GÖSTER