PEDIATRICS

Kronik Migren Tedavisinde Botoks

Kronik migren tanısı son üç ayda süresince ayda en az15 gün ve üzerinde baş ağrısı olan, gün içinde ağrının en az 4 saat sürdüğü ve ayın en az sekiz gününde bu ağrıların migren tanı kriterlerini dolduracak özellikte olan hastalarda ve bir nöroloji uzmanı tarafından görüşme sırasında klinik olarak konulabilir. Kronik migren toplumda % 1.3-2.4 oranında görülen, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açan, kişinin işteki performansını ve aile hayatını etkileyen ciddi bir sağlık problemidir.

Kronik migren hastaları sıklıkla migren tedavi kılavuzlarında önerilen hemen hemen her ilacı denemiş, tedaviler yeterli sonuç vermediği için sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanan ya da ilaçlardan umudunu kesmiş ve şiddetli ağrıyla yaşamanın yarattığı olumsuz psikolojik durumla baş etmek zorunda kalan, bu nedenle ruh sağlıkları da bozulma riski ile karşı karşıya olan kişilerdir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan PREMT adı verilen bilimsel çalışmalar dizisi ile estetik amaçlarla da yaygın olarak kullanılan botoks tedavisinin kronik migren hastaları için etkin bir çözüm olduğu gösterildi. Bu bilimsel kanıt üzerine botoks enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacı ile kullanımı 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de, 2011 yılında da Türkiye’de onaylandı.

Kronik migrende botoks ağrıyı nasıl tedavi ediyor?

Botoks kronik migrenli kişilerde duysal sinir uçlarından salınarak ağrıyı başlatan kimyasal ileticileri bloke etmektedir. Bu kimyasal ileticilerin salınımının önlenmesi sonucunda, cilt altındaki sinir uçlarından santral sinir sistemine ulaşan ağrı yolakları aktive olamamakta ve ağrı beyne ulaşmadan kontrol edilmektedir.

Kronik migrende botoks uygulaması nasıl yapılıyor?

Kronik migren hastalarına Botoks enjeksiyonu dünyanın her yerinde benzer şekilde uygulanır. PREMT adlı bilimsel çalışmalarda kronik migrende ağrı sıklığını ve şiddetini azaltmakta etkin bir tedavi olduğu kanıtlanan bu uygulama, hastanın alın, her iki şakak, boyun ve omuz bölgelerindeki 31 cilt altı noktaya, sabit 5 ünite botoks enjeksiyonu olarak yapılır.

Botoks enjeksiyonu yaklaşık 5-10 dakikalık bir işlemdir. Hastanede nöroloji hekiminin odasında uygulanır. İşlem sonrası botoksun yayılmaması için iki saat kadar başınızı eğmemeniz ve yatay pozisyonda dinlenmemeniz önerilir. Botoks uygulaması sonrası kronik migren hastaları o gün sıcak duş almazlar. Botoks tedavisinin etkinliği 4-10 gün içinde ortaya çıkar. Yan etkiler nadirdir; şişlik, kızarıklık ve hassasiyet gözlenebilir. Uygulama sırasında yapılan buz kompresi, şişlik ve ağrı oluşmasını engelleyebilir. Nadiren geçici olarak üst göz kapağında güçsüzlük ya da yüz kaslarında asimetri görülebilir.

Botoksun kronik migren tedavisindeki olumlu etkileri

Botoks çocuklar, gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar dışında tüm kronik migrenli hastalara uygulanabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migrenli hastaların ¾’ünde etkili olduğunu göstermektedir. İlk botoks uygulaması sonrasında ağrı sıklığında ve şiddetinde azalma olmayan ve tedaviden fayda görmeyen hastalara iki şans daha verilmesi, üçüncü botoks uygulamasında da etki görülmemesi halinde başka uygulamanın yapılmaması önerilmektedir. Botoks enjeksiyonları kronik migren tedavisinde ilk bir yılda üç ay aralıklarla yapılır. Bir yıl sonrasında enjeksiyon süreleri hasta özelinde planlanır.

Kliniğimizin deneyimi

Kronik migren hastalarında botoks enjeksiyonu 2013 yılından beri Maslak Acıbadem Hastanesi Baş Ağrısı Merkezi’nde yapılmaktadır. Bu güne değin 402 kronik migrenli hastaya botoks enjeksiyonu uygulaması yapılmıştır. Bu hastaların baş ağrısı ile ilgili deneyimleri her enjeksiyon uygulamasında kayıt edilerek bilimsel yayınlar oluşturulması planlanmıştır. Geçen yıllar içinde biriken tecrübemizi paylaşmak amacı ile planlanan yayınımız hazırlık aşamasındadır. Tecrübemiz yurt dışındaki meslektaşlarımızın deneyimleri ile benzerdir; kronik migrenli hastalarda botoks uygulamasının bir ay içindeki ağrılı gün sayısını, hastanın yaşadığı ağrı şiddetini, migrenle ilişkili yaşadığı kısıtlılığı azalttığı yönündedir.


×
Acıbadem Migren Tedavi Merkezi
Acıbadem
BEDAVA - Google Play
GÖSTER