Acıbadem Maslak Omurga Sağlığı Merkezi

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi multidisipliner yaklaşımla tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Multidisipliner program; cerrahi müdahale gerektiren ve gerektirmeyen durumların yanı sıra ayakta tetkik ve tedavi sağlayacak uzmanları da barındırıyor.

Omurga Sağlığı Merkezimiz hastalarına tedavinin yanı sıra görsel ve yazılı malzemeler ile eğitimler sunuyor. Konservatif ve cerrahi tedavi sonuçları klinik yolların etkinliği ile yaşam kalitesi anketleriyle de değerlendiriliyor. Bu şekilde, oluşabilecek istenmeyen sonuçlar da (komplikasyonlar) takip ediliyor, tartışılıyor ve önleniyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'nde ayrıca yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalara katkı sağlanmakta ve hastaların omurga sağlığını, omurga hastalıklarının tedavisini geliştirecek bilimsel bilgi arttırılmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda parçası olduğumuz online uluslararası uzman platformlarında karışık, zor veya sınırda vakalar için ilgili hastalardan izin alınarak konsültasyon alınmaktadır.

Omurga Sağlığı Merkezi'nde Nasıl Bir Süreç İzlenmektedir?

Hastalarımıza sorulan bazı sorular ile triaj sistemimiz hastayı ilk ziyaret etmesi gereken birime yönlendirir. Böylelikle hastamızda mevcut olabilecek ‘Hangi disipline gitmeliyim?’ konusundaki kafa karışıklığının önüne geçilmiş olur. Hastanın şikayetleri dinlendikten sonra ilgili tüm testleri yapılır. Doktorlar tarafından hastalığın kaynağı araştırılırken ilk tedavi şekli de belirlenir.

İlk yönlendirilen disiplinde uygulanan tedavinin istenilen etkiyi göstermemesi üzerine, tedaviyi uygulayan disiplinin de önerisi ile hasta başka bir disipline yönlendirilir. Böylelikle omurga şikayeti ile merkeze başvuran hastanın tedavisi, sistem içinde değişik disiplinler arasında koordinasyon ve entegrasyon sağlanarak, hasta sağlıklı bir şekilde normal yaşamına döndürülünceye kadar devam eder. Tedavi süreci içinde hastanın bir veya birkaç disiplin tarafından değerlendirilmesi veya tedavisi gerekli olabilir. Ayrıca tüm birimlere yapılan tetkikler dijital bir ağ aracılığıyla iletilmektedir.

Hastaların sorunları disiplinler arasında çözüm bulununcaya kadar paylaşılmaktadır. Bunun dışında disiplinlerin hepsinin katıldığı ve haftada iki kez yapılan multidisipliner toplantılar ile, tedavi çözümleri komplike olan hastalarda izlenmesi gereken yollar tartışılmaktadır. Durumu kritik hastaların sorunları gerekirse, üyesi olduğumuz ağ sayesinde dünyanın çeşitli yerlerindeki omurga merkezlerindeki uzmanlar ile de tartışılmakta ve gerekirse yardım alınmaktadır.

Hasta Yaşam Kalite Değerlendirmeleri ve Kayıt Sistemleri

Hastamıza ait yaşam kalite anketleri ile hastalığıyla ilgili bilgiler düzenli olarak alınmakta ve kaydedilmektedir. Ayrıca hastalarımıza uygulanan tedavi ve cerrahi sonrası yaşam kalitelerindeki ve şikayetlerindeki düzelmeler, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek yan etki ve komplikasyonlar kaydedilir. Hastalarımızın tedavileri sona erdikten sonra da periyodik kontrollere çağrılarak ya da kendilerine anketler gönderilerek kısa ve orta dönemde takipleri yapılmaktadır.

Hasta Eğitimi

Hastalara tanı ve tedavileri ile ilgili doktorların verdiği bilgiler dışında ek eğitimler de verilmektedir. Özellikle cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda bu eğitimler çok önemlidir. Personel tarafından size yazılı ve görsel malzeme ile ekstra bilgi verilecek, gerektiğinde doktor ile anlaşılmayan konuları tekrar tartışmanız için size randevu ayarlanacaktır.

Tanı ve Tedavi Sürecinde Multidisipliner Toplantılar

Her disiplin sorumlusunun temsil ettiği kişilerden oluşan klinik yürütme kurulumuz aylık dönemlerde toplanarak;

Merkezimizde Hangi Hastalıklar Tedavi Edilmektedir?

Merkezimizde omurga ve omurilik ile ilgili her türlü hastalığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların bazıları şunlardır;

Omurga Hastalıkları Bilimine Katkı

Doktorlarımız, bilimsel derneklerde veya çalışma gruplarında aktif olarak görev almaktadır. Cerrahlarımız dünyanın çeşitli bölgelerinden davet alarak, buralarda eğitim ve yardım amaçlı omurga ameliyatları ile ameliyat tekniklerinin demonstrasyonlarını uygulamaktadırlar.

Merkezimizde Verilen Diğer Hizmetler

Merkezimiz aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak omurga sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum eğitimleri ve seminerleri de düzenlemektedir. Bu amaçla eğitim ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemekte, görsel ve basılı malzemeler hazırlayıp dağıtmaktadır.

Site Haritası

İletişim Formu

ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

Tel: +90 212 304 48 38

YUKARI