En iyi kullanım için javascript kullanımını aktifleştirin.

Karaciğer Nakli Ameliyat Süreci


ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Kapat

Hızlı İletişim

 

Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

Nakil Operasyonu Öncesi Değerlendirme

Transplantasyon ekibi dikkatli bir muayene ve laboratuar tetkiklerinden sonra her hasta için risk faktörlerini saptar. Düzelme şansı olmayan kanser ve infeksiyon hastalıkları, hastanın tedaviyi kabul etmemesi ve psikiyatrik hastalık veya akli yetersizlik gibi durumlar dışında transplantasyon yapılması mümkündür. Transplantasyon yapılacak hastada makül bir yaşam beklentisi olmalıdır. Yapılacak cerrahi girişimleri tolere edebilmeli ve diğer majör organların bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların olumsuz etkilerini kaldırabilecek rezerv kapasiteye sahip olmaları gerekir. Transplantasyon alıcısında 65 yaş sınırı olsa da, hasta yaşından çok genel durumu ile değerlendirilmelidir. Önemli olan hastanın fizyolojik yaşıdır. Son zamanlarda diyabetin sıklığı artmaktadır. Bu hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlar daha sık görüldüğünden bu yönden araştırılmaları gerekir. Alıcı adayının mutlaka aşağıda belirtilen hastalıklar açısından son derece titiz olarak değerlendirilmesi gerekir.

Alıcıda Nakil Operasyonu Öncesinde Değerlendirilmesi Gereken Hastalıklar

Koroner arter hastalığı: Kardiovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortalite oldukça yüksektir. Semptomatik hastalara transplantasyon öncesi anjiografi yapılmalı, semptomatik olmayan ancak yüksek risk grubuna giren hastalara (daha önce koroner arter hastalığı hikayesi olanlar, diyabetik ve 40-45 yaş üstü hastalar, multipl risk taşıyan hastalar, sigara, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, ve pozitif aile hikayesi) non invaziv kardiak testler yapılmalıdır. Koroner arter hastalığı olanlara transplantasyondan önce "by-pass" ameliyatı uygulanarak uygun aday haline gelmeleri sağlanabilir.

Kronik akciğer hastalığı: Bu hastalarda mevcut akciğer fonksiyonlarının ameliyata imkan vermesi gerekir. Ameliyat sonrası dönemlerde akciğer infeksiyonu olasılığının yüksek olduğu unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Maliniteler: Transplantasyon öncesi malign hastalık bulunması durumunda hastanın tamamen iyileşmiş olması şartıyla nakil mümkün olabilir. Ancak hastalık tamamen temizlenmiş görünse bile farklı kanser türleri açısında bir bekleme süresi vardır. Böbrek, mesane, rahim, testis, tiroid ve endokrin kanserler, lenfomalar, cilt kanserleri ve akciğer kanserlerinde 2 yıllık bekleme süresi yeterli olurken, meme, kolon kanseri, melanoma gibi kanserlerin rekürrens oranı yüksektir ve bu hastalarda 5 yıllık bekleme süreleri önerilir.

Alıcıda Nakil Operasyonu Öncesinde Enfeksiyona Yönelik Değerlendirme

Enfeksiyon: Aktif enfeksiyon transplantasyon için kontredikasyondur. Tüm hastalar transplantasyon öncesi HIV (Human Immunodeficiency Virüs), tüberküloz, sitomegalovirüs (CMV) gibi enfeksiyonlar açısından değerlendirilmelidir. Daha önce Amerika'da yapılan bir taramada transplant merkezlerinin %88'inin asemptomatik bile olsa HIV (+) hastalara kadavradan ve %91'inin de canlıdan nakil yapmayacaklarını bildirdiler. Ancak son zamanlarda yüksek oranda aktif antiretroviral (Highly active antiretroviral therapies-HAART) olması nedeniyle bu görüş değişmeye başlamıştır. Ameliyat sonrası komplikasyon oranlarının yüksek olduğunu bilerek kişi gönüllü olursa bazı koşullar altında bu hastalara da nakil yapılabilmektedir.

Laboratuvar İncelemeleri

a) Kan ve İdrar Tetkikleri: Hematolojik tetkikler, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ile beraber hepatit markırları mutlaka istenir. Viral seroloji çocukluk çağı hastalıkları ve CMV. EBV dahil çalışılır. Tümör markırları, açlık kan şekeri, ürik asit, kalsiyum ve fosfat düzeyleri araştırılır. İdrar tetkiki yapılır.

b) EKG ve Ekokardiyagrafi: Bu tetkikler ile birlikte kardiyoloji konsültasyo¬nu gerekir. Koroner arter hastalığı bulguları varsa, koroner anjiyografi yapılır. Hastaların tüm kültürleri alınıp, enfeksiyöz bir ajan taşımadıklarından emin olmak gerekir.

c) Radyolojik Tetkikler: Akciğer grafisi, gerekirse, ayrıca kan gazları ile değerlendirilir. Gerekli hallerde özofagus-mide-duodenum ve kolon için endoskopik tetkikler yaptırılır.

d) Diğer Tetkikler: Bilgisayarlı tomografi mutlaka istenir. Bunun yanında belirli hastalıklar için PET, sintigrafi ve tromboz eğilimi için gerekli tetkikler istenebilir. Göğüs hastalıkları, kardioloji, anestezi, diş, psikiyatri, gastroenteroloji, nöroloji, enfeksiyon, gerekirse üroloji ve kadın doğum konsültasyonları eksiksiz olarak yapılır. Bu bölümlerin istediği tüm tetkikler ilave olarak yapılır.
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır..
5-2019