ORTOPEDİK SORUNLAR
HAYATINIZI KISITLAMASIN

El, ayak, ayak bileği, diz ve omuzdaki yaralanma, kırık ve deformiteleri erken tanıyla ve uygun tedaviyle ele alıyor, hastalarımızın en kısa sürede günlük yaşama dönmesini amaçlıyoruz.

GERİ
İLERİ

ACIBADEM ALTUNİZADE ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİ HİZMETİNİZDEYİZ

Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği’nde, Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı’nın bir parçası olarak, tüm alt branşlarda güncel ve sistemli bir sağlık hizmeti verilirken; bilimsel alandaki çalışmalar da aynı çizgide sürdürülüyor.

Ortopedik cerrahlarımızın odaklandığı alanlar arasında şunlar yer alıyor;

  • Diyabetik ayak cerrahisi

  • Spor yaralanmaları cerrahisi

  • Diz cerrahisi ve protez uygulamaları

  • Omuz ve dirsek cerrahisi

  • Çocuk el ve kol cerrahisi

Polikliniğimizde, hemen hemen tüm eklemlerde uygulanabilen Artroskopik cerrahi yöntemi kullanılıyor. Bu yöntemde işlemler küçük kesilerden açılan deliklerden yapıldığı için iyileşme süresi kısalabiliyor. Küçük kesilerle (minimal invaziv) cerrahi, robotik cerrahi (Navio diz robotu) ve ameliyat sırasında MR çekimi yapan hibrit ameliyathanemiz ile ortopedi ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Diyabetik ve Charcot Ayak Cerrahisi

Diyabetik ayak, kan şekeri kontrolü iyi olmayan diyabet hastalarında görülen ve sıklıkla iyileşme problemi oluşturan ayak yaralarının ve deformitelerinin tümüne verilen isimdir.

Hastaların büyük kısmında diyabetin neden olduğu sinir hasarı, ayakta duyu kaybına neden olur. Kan şeker düzeyi yüksekliği bu durumu kötüleştirir ve böylece hastaların ayaklarında his kaybı oluşur. Oluşan his kaybı nedeni ile ayakkabı basısı, küçük kesilere neden olan yabancı cisim batmaları gibi durumlar fark edilemez ve yaralar açılır.

Problem ilerledikçe sinir hasarı nedeni ile ayak eklemlerinin pozisyon algısı bozulur ve eklemlerde çökmeler meydana gelir. Oluşan anormal kemik yapısı bu yaraları derinleştirir. Sonuçta şekli ve mimarisi bozuk, iyileşme sıkıntısı yaşayan açık yaraların olduğu bir ayak oluşur. Hastanın, hareket kabiliyeti ile birlikte genel sağlığı etkilenir. Bu durum uzuv kaybına neden olabilen sonuçlar doğurabilir.

Hastalığın tedavisinde kan şekerinin düzenlenmesi dışında diyabetik yaraların özel ekipmanlar ve yaklaşımlarla bakımı önemlidir. Fakat ayakta oluşan yapısal şekil bozuklukları düzeltilmedikçe çoğu zaman yaralar nüks eder ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle bu deformitelerin ortopedik yaklaşımla düzeltilmesi ve ayak mimarisinin orijinale en yakın hale döndürülmesi önemlidir.

Altunizade Acıbadem Hastanesi Ortopedi Departmanı Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Bölümü’nde diyabetik ayak hastalarının tedavisi Kalp Damar Cerrahisi, Yara Bakım Ünitesi, İç Hastalıkları (Dahiliye) ve Plastik Cerrahi uzmanlarından oluşan ekibimizle, multidisipliner şekilde ele alınmakta ve hastalarımızın en kısa sürede sağlıklı olarak günlük yaşama dönmeleri amaçlanmaktadır.

Ayak Bileği Çevresi Tendon Sorunlarına Endoskopik Yaklaşım

Ayak bileği çevresi tendonları yürürken vücudumuzun ileri doğru hareketini sağlayan anatomik yapılardır. Bu bölgedeki tendon sorunları hastaların hareketler sırasında ağrı yaşamalarına sebep olduğu gibi spor aktivitelerine katılımını da önemli ölçüde olumsuz etkilerler.

Ayak bileği çevresi, cilt altı dokuların az olması nedeni ile açık cerrahi işlemler sonrası yara problemleri ile karşılaşılma olasılığı yüksek olan bölgelerdir. Bu nedenle bu bölgelerdeki tendon sorunlarının cerrahi tedavisinde geniş yaralar oluşturmak yerine minimal kesi gerektiren kapalı yöntemler tercih edilerek yara komplikasyon oranları düşürülebilir.

Altunizade Acıbadem Hastanesi Ortopedi Departmanı Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Bölümü’nde ayak ve ayak bileği çevresi tendon yaralanmalarında endoskopik tedavi seçenekleri etkin şekilde uygulanmakta olup hastalarımızın fizyoterapi ile kısa sürede günlük aktivitelerine dönüşleri sağlanmaktadır.

Omuz Çevresinde Tamiri Mümkün Olmayan Kas Yırtıklarının Tedavisi

Omuz çevresi kas yırtıkları, genç hastalarda spor kazaları, ağır yük kaldırma ve travmalar nedeniyle oluşabilir. Orta-ileri yaş döneminde tekrarlayan baş üstü hareketler sebebi ile de görülmektedir. Kas yırtıklarının, sorun ortaya çıkar çıkmaz tedavi edilmesi çok önemlidir. Tedavinin gecikmesi durumunda kas, canlılığını kaybetmekte ve tamiri mümkün olmamaktadır.

Bu durumdaki hastalarda iki farklı tedavi seçeneği gündeme gelmektedir:

1. Bunlardan birincisi omuz protezi uygulamaları olup hastaların ekleminin bir kısmının tamamen metalik bir eklemle değiştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

2. Hastaların omuz fonksiyonlarının korunması için omuz protezi tedavisinin mümkün olduğu kadar geciktirilmesine olanak veren diğer yöntem ise Süperior Kapsül Rekonstrüksiyonu’dur.

Bu yöntemde bacağın yanından alınan kalın kas tabakası omuz eklemine nakil edilerek omuz kas fonksiyonlarının devamı sağlanmaktadır. Bu müdahale, eklemin bozulmasını önlediği gibi ağrıları azaltarak kol fonksiyonlarını arttırmakta ve hastanın günlük yaşantıya en az fonksiyon kaybı ile dönmesini sağlayabilmektedir.

Altunizade Acıbadem Hastanesi Ortopedi Departmanı Omuz ve Dirsek Cerrahisi Bölümü’nde tamiri mümkün olmayan omuz tendon yaralanmalarında süperior kapsül rekonstrüksiyon yöntemi uygulanmakta olup hastalarımızın fizyoterapi ile günlük aktivitelerine dönüşleri sağlanmaktadır.

Minimal İnvaziv Travma Cerrahisi

Trafik kazaları, yüksekten düşmeler ve ev kazaları gibi birçok nedenle oluşan yaralanmalarda kemik ve eklem yüzeyi kırıklarının yanı sıra bu yüzeyleri kaplayan kas, yağ dokusu ve cilt dokularında da hasar meydana gelmektedir.

Travma sonrasında oluşan tüm bu yaralanmaların erken ve etkin tedavisi kırıklar sonrası günlük yaşantıya dönüşü hızlandırır. Tedavide kırığın tedavisinin yanı sıra, etkilenen yumuşak dokuların da uygun şekilde tedavi edilmesi ve kırığın iyileştirilmesi için yapılan operasyonlarda kemiğin daha fazla hasar görmesinin önlenmesi gereklidir.

Bu nedenlerle kırık ameliyatları sırasında yapılan kesilerin mümkün olduğunca küçük olması, fakat kırık pozisyonlanmasının ve parçaların birbirine tutturulmasının da en güçlü şekilde sağlanması önemlidir.

Küçük kesiler kullanılarak yapılan minimal invaziv travma cerrahisinde yara iyileşme komplikasyonları azalır, kemik iyileşmesi için çok değerli olan kırık bölgesindeki pıhtının kaybedilmesi engellenerek kaynama potansiyeli desteklenir.

Altunizade Acıbadem Hastanesi Ortopedik Travma Bölümü olarak, hastanemizde yer alan ameliyat sırasında Tomografi ve MR çekiminin yapılabildiği hibrid ameliyathaneleri kullanmaktayız. Ameliyat sırasında görüntüleme ile, kompleks kırıklar çevresindeki yumuşak dokulara verilen hasar düzeyinin azalması amaçlanmaktadır.

Deformite Cerrahisi

Kemik ve uzuv deformiteleri doğumsal hastalıklar, kemik gelişim anomalileri ve geçirilmiş travmalar sonrası oluşabilir. Uzuvlarda oluşan deformiteler ilgili bölge fonksiyonlarında ve hastaların günlük aktivitelerinde ciddi kısıtlılıklara neden olabilmektedir.

Deformitelerin karmaşık 3 boyutlu yapısı nedeniyle tedavi süreçleri uzun olmakta ve istenilen ideal sonuçlara ulaşmak her zaman mümkün olmayabilmektedir.

Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için gelişmiş bilgisayar sistemleri ve analiz yöntemleri kullanan akıllı fiksatör sistemleri kullanılmaktadır. Yapılan ameliyatla hastanın düzeltilmek istenen kemiğine yerleştirilen bu sabitleyici, derece derece düzelmeyi sağlamakta ve bu süreç içerisinde hastanın günlük aktivitelerine de devam etmesi mümkün olmaktadır.

Altunizade Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde deformite cerrahisi bilgisayar yardımlı yöntemler kullanılan akıllı fiksatör cihazları ile uygulanmakta, bu sayede deformite iyileşmesinde istenen sonuçlara uygun zaman dilimi içerisinde ulaşılabilmektedir.

Çocuk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

Doğumsal el anomalileri nadir görülen ancak uygun tedavi edilmediğinde ciddi fonksiyonel sorunları birlikte getiren durumlardır. Doğumsal anomalilerinin erken yaşta tedavi edilmesi çocukluk döneminde el beyin koordinasyonunun hızlı gelişmesi dolayısı ile daha başarılı kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar doğurur.

Çocukluk döneminde anatomik yapıların çok küçük olması ve kompleks cerrahi teknikler kullanma gerekliliği nedeni ile cerrahi karar verme ve uygulama süreci büyük bir titizlik ve bilgi birikimi gerektirir.

Kliniğimizde Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu başkanlığında pediatrik el cerrahisi alanında ülkemizin bu alanda birçok operasyon yapmış cerrahlarından oluşan ekibimiz hizmet vermektedir.

Robotik Diz Cerrahisi

Diz eklem kıkırdaklarının dejenerasyonu olarak tanımlanan Gonartroz ya da halk arasında da bilinen ismi ile kireçlenme şikayeti ile başvuran hastaların bir kısmında, ameliyat dışı destekleyici tedavilere rağmen istenen sonuçlar alınamamaktadır.

Kireçlenme hastalığı genellikle 55 yaş üzeri hasta grubunda daha sık görülür. Hastalığın sebebi çoğunlukta tam olarak bilinmemekte olup, kadınlarda, obezitesi olan kişilerde, diz ekleminde kırık ve travma sonrası deformitesi olan, diz sorunları nedeni ile uygun tedavi görmemiş hastalarda daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Destekleyici tedavilerden istenilen sonuç alınamadığı durumlarda protez uygulamaları gerekli olmaktadır. Protez cerrahisi sonrası yapılan cerrahi teknik, kullanılan malzeme kalitesi ve hasta kaynaklı sebeplerle protezin bir cerrahi ömrü bulunmaktadır.

Günümüzde uygun cerrahi teknikle, yüksek ürün kalitesinin birleştiği durumlarda dahi yaklaşık 15-20 yıl içinde hastalar ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duymaktadır.

Bu süreyi uzatmak için kesitlerin hastanın anatomisini tam olarak karşılayabildiği robotik cerrahi yöntemleri son 5 yıl içinde kullanılmaya başlanmıştır.

Departmanımızda "Navio" diz robotu kullanılarak yapılan protez cerrahisi ile ameliyat sonrası süreç hasta açısından daha kolay hale getirilmekte ve hastaların olası ikinci bir cerrahiye ihtiyacı mümkün olduğunca geciktirilebilmektedir.

İletişim

ADRES

Altunizade Mah. Yurtcan Sok. No: 1
Üsküdar / İstanbul 34662

İLETİŞİM

0 216 649 5731

Ulaşım Kolaylığı

Acıbadem Maslak Acıbadem Maslak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliyorsanız;

Köprüyü geçtikten sonra Altunizade çıkışından çıkarak Kısıklı Caddesi Bağlarbaşı yönünde ilerleyiniz. Shibuya Sokağı'ndan veya Nuhkuyusu Caddesi'nden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önüne çıkacaksınız. Capitol AVM yan yolundan Koşuyolu istikametine devam ediniz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'nden sağa dönüldüğünde Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Geliyorsanız;

Köprüyü geçtikten sonra 1. Çevreyolu çıkışından sağa dönünüz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün son çıkışı olan Üsküdar/Ümraniye/Şile çıkışından çıkınız. Önünüze gelecek üç yoldan Üsküdar'ı takip ederek Kısıklı Caddesi Bağlarbaşı yönünde ilerleyiniz. Shibuya Sokağı'ndan veya Nuhkuyusu Caddesi'nden sola Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önüne çıkarak Capitol AVM yan yolundan Koşuyolu istikametine devam ediniz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'nden sağa dönüldüğünde Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

Kadıköy'den Geliyorsanız;

Rıhtım Caddesi üzerinden devam ederken Tepe Nautilus AVM'yi geçtikten sonra Koşuyolu istikametine, eski Koşuyolu Kalp Hastanesi'ni, Validebağ sapağını geçerek Tophanelioğlu Caddesi'ne doğru devam ettiğinizde hastanemizi göreceksiniz.

Kartal-Kozyatağı İstikametinden Geliyorsanız;

Kartal-Kozyatağı istikametinden gelirseniz, E-5 Karayolu Kadıköy istikametine doğru ilerleyin. Koşuyolu sapağından dönerek Koşuyolu istikametine, eski Koşuyolu Kalp Hastanesi'ni, Validebağ sapağını geçerek Tophanelioğlu Caddesi'ne doğru devam ettiğinizde hastanemizi göreceksiniz.

Üsküdar İstikametinden Geliyorsanız;

Üsküdar Meydanı'ndan Selmanipak Caddesi üzerinden devam edilip Cumhuriyet Caddesi'nden Bağlarbaşı mevkiine gelinerek Nuhkuyusu Caddesi'nden sola dönüp Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin önüne çıkarak Capitol AVM yan yolundan Koşuyolu istikametine devam ediniz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'nden sağa dönüldüğünde Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

Acıbadem Maslak Acıbadem Maslak

Üsküdar İstikametinden Geliyorsanız;

Altunizade durağından geçen otobüsler ile (2, 9, 9 A-Ç-Ş-T-Ü-ÜD, 11, 11 A-C-D-E-EK-ES-G-L-M-N-K-P-ÜS-ST-Y, 12 ÜS, 320 ) ya da Üsküdar-Dudullu minibüslerine binerek Altunizade durağında ininiz. Pelit Pastanesi'nin yanındaki patika yolu bitirip sağa dönünüz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'ni geçince Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

Kadıköy İstikametinden Geliyorsanız;

13-14-14F-14K-14R-14Y numaralı otobüsleri kullanarak Altunizade durağında ininiz. Pelit Pastanesi'nin yanındaki patika yoldan yürüyünüz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'ni geçince Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

Metrobüsle Geliyorsanız;

Altunizade durağında ininiz. Çamlıca-Kısıklı çıkışından çıkıp üst geçit merdivenlerinin bitişinde bulunan Pelit Pastanesi'nin yanındaki patika yolu bitirip sağa dönünüz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'ni geçince Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

Marmarayla Geliyorsanız;

Ayrılık Çeşmesi durağında ininiz; Tepe Nautilus AVM'nin önünden Kadıköy/Capitol AVM minibüslerine binip hastanemizin önünde inebilirsiniz. Toplu taşıma ile gelmek isterseniz; 13-14-14F-14K-14R-14Y numaralı otobüsleri kullanarak Altunizade durağında ininiz. Pelit Pastanesi'nin yanındaki patika yoldan yürüyünüz. İsmail Zühtü Paşa Camisi'ni geçince Tophanelioğlu Caddesi üzerinde solda hastanemizi görebilirsiniz.

YUKARI