HIZLI RANDEVU & BİLGİ TALEBİ

Lazerli Cerrahi Yöntemler

  1. Prostat Merkezi
  2. Prostat Büyümesi ve Tedavisi
  3. Lazerli Cerrahi Yöntemler
Lazerli Cerrahi Yöntemler Prostat hastalığına cerrahi tedavi düşünülen bütün hastalar HoLEP yöntemi için uygun aday sayılabilirler.

Ürolojide lazerin kullanılmaya başlaması ile birlikte prostat cerrahisinde de lazer kullanılarak cerrahi operasyonlar yapılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemler; Greenlight lazer, fotoselektif prostat vaporizasyonu (PVP); Thulium lazer ile prostat enükleasyonu (ThuLEP), thulium lazer ile prostat rezeksiyonu (TmLRP), diode lazer ile prostat enekülasyonu (DiLEP), diode lazer ile prostat vaporizasyonu (DiLVP), holmium lazer ile prostat rezeksiyonu (HoLRP) ve holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP)’dir.

HoLEP nedir?

HoLEP, idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatı yöntemidir. Bu yöntem kapalı olarak gerçekleştirilmesine rağmen açık prostat ameliyatına benzer bir metotla prostatın tamamı alınır. Ameliyat sırasında spinal anestezi yeterli olmaktadır.

HoLEP ameliyatı için hangi hastalar uygundur?

Prostat hastalığına cerrahi tedavi düşünülen bütün hastalar HoLEP için uygun aday sayılabilirler. Bu yöntem prostat boyutundan bağımsızdır yani tüm prostat boyutlarında uygulanabilir.

HoLEP ameliyatının özellikleri nelerdir?

”Elektrik enerjisi ile yakma” yerine “lazer ile ayırma” prensibiyle yapıldığı için sondası çekilen hasta idrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşamaz.

Düşük kanama riski, kısa hastanede yatış süresi ve hızlı iyileşme süreci gibi özellikleriyle hastalar 24 saat gibi kısa bir sürede hastalar sondalarından kurtulur ve normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler.

Sağlıklı dokuya etkisi 0.4 mm’ den daha az olduğu için prostat kapsülü etrafından geçen ve cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar vermez. Bu sebepten hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmez.

Ameliyatla çıkarılan dokularda yanma defekti oluşturmadığı için doku patologlar tarafından daha rahat incelenmekte ve olası kötü huylu oluşumların (malignite) gözden kaçma ihtimali azalmaktadır.

Prostat dokusu tam olarak çıkarıldığından hastalığın yineleme riski çok düşüktür.

HoLEP ameliyatından sonra nelere dikkat edilmesi gerekir?

Acıbadem Ankara Hastanesi, Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezimizde HoLEP ameliyatı olan hastalara, hastanelerde ameliyat sonrası bilgilendirme formu verilir. Bu form yaşanabilecek bazı olağan durumları ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.

HoLEP Cihazı

Acıbadem Ankara Hastanesi, Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezimizde HoLEP için enerji kaynağı olarak 120W Holmium: YAG lazer (Pulse 120H, Lumenis Inc.), 550-μm fiber (SlimLine TM 550, LumenisInc.) ile kullanılmaktadır. Bu cihazda enükleasyon ve hemostaz işlemi için iki farklı ayak pedalı bulunmaktadır.