HIZLI RANDEVU & BİLGİ TALEBİ

Merkezimiz

 1. Prostat Merkezi
 2. Merkezimiz
Merkezimiz Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkez’inde her hastaya özgü detaylı bir araştırma yapılmaktadır.

Hem iyi huylu hem de kötü huylu prostat hastalıkları sıklıkla görülen hastalıklardır. Orta yaş üstündeki erkeklerin yarısından fazlasında prostatla ilgili bir hastalık görülmektedir.

Prostatın iyi huylu büyümesine benign prostat hiperplazisi (BPH) denir ve bu durum idrar yapmayla ilgili bazı şikayetlere sebep olabilir

Bu şikayetlerle başvuran hastalarda erken ve doğru teşhis önemlidir. Çünkü bu şikayetler prostat iltihabı (prostatit) ve prostat kanserinde de görülebilmektedir.

Bununla beraber hiçbir şikayeti olmayan hastalarda da prostat kanseri tespit edilebilmektedir. Yani prostatla ilgili hastalıkların tanısında sadece şikayetler yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 45 yaşından sonra tüm erkek hastaların, şikayetlerinin oluşmasını beklemeden prostatla ilgili kontrol yaptırması önemlidir.

Acıbadem Ankara Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi

Merkezimizde, prostat hastalıkları konusunda birden fazla branşın ortaklaşa çalışması ile tanı ve tedavi multidisipliner bir yapıda yürütülmektedir.

Bu merkez aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Eğitimler hem HoLEP hem de Robotik Cerrahi konusunda uluslararası eğitmenlik sertifikasına sahip bir cerrahi ekip tarafından verilmektedir. Bu eğitimler, her ay canlı cerrahiler ve teorik derslerin anlatıldığı kurslarla desteklenmektedir.

Prostat merkezinde hangi uzmanlar görev almaktadır?

 • Üroloji
 • Radyoloji
 • Girişimsel Radyoloji
 • Medikal Onkoloji
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Patoloji
 • Androloji
 • Kardiyoloji
 • Psikiyatri
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Biyokimya
 • Acil Tıp
 • Anestezi ve Algoloji
 • Hemşirelik hizmetleri
Merkezimiz Merkeze ilk defa gelen hastalara rektal muayene ve PSA testi uygulanır.

Merkezde multidisipliner yaklaşım nasıl işlemektedir?

Prostat merkezinde her hastaya özgü detaylı bir araştırma yapılmaktadır.

İlk Muayene:

İlk defa başvuran hastalar üroloji uzmanı tarafından prostat kanseri açısından taramadan geçirilir. Bu tarama kanda bakılan PSA (prostat spesifik antijen) tahlili ve rektal muayeneden oluşmaktadır.

Bu tarama sonrasında herhangi bir anormallik tespit edilmeyen ve şikayeti olmayan hastalara, üroloji uzmanı tarafından hangi aralıklarla kontrole gelmeleri gerektiği ve prostat hastalıkları hakkında bilgilendirmeler yapılır.

Şikayeti olan hastalar:

İdrar yapmayla ilgili şikayetleri olan hastalara ise yukarıda anlatılanlara ek olarak, idrar akım (Üroflowmetri) testi ve ultrasonografi (USG) de yapılır. Bu tetkiklerde anormallik tespit edilen, PSA ve rektal muayenesi normal olan hastalar ise BPH olarak kabul edilir. Medikal tedavileri ya da cerrahi tedavileri planlanır. Uygun görülen hastalar Holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP) cerrahisine yönlendirilir. Merkezimiz HoLEP eğitimi de veren sayılı merkezlerdendir.

PSA değeri yüksek olan ya da anormal rektal muayene bulguları olan hastalar:

Bu hastalara prostat kanseri açısından ileri tetkik yapılır. Radyoloji doktoru tarafından Multiparametrik prostat MR’ı çekilir. Bu görüntüleme yöntemi küçük odaklar dahil prostat kanseri varlığını tespit edebilir. Bunun sonucunda hastada kanser şüphesi tespit edilirse hastaya prostat biyopsisi planlanır.

MR-USG füzyon biyopsisi denilen ve MR görüntüleri ile USG görüntülerini birleştirerek şüpheli odaktan biyopsi alınabilmesini sağlayan bu yöntem girişimsel radyoloji doktoru tarafından yapılır. Biyopsi, rektumdan (transrektal) ve perineden (transperineal) olacak şekilde iki farklı alandan yapılabilmektedir. Hastalara genellikle transrektal biyopsi uygulanır. Bu işlemler hangi yöntemle yapılırsa yapılsın öncesinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından hastaya antibiyotik tedavisi başlanır.

Tümör tespit edilirse:

Biyopsi sonucu üropatoloji alanında çalışan patologlar tarafından değerlendirilir. Patolojik değerlendirme sonucunda, hastada klinik anlamsız tümör denilen küçük hacimli düşük riskli bir tümör tespit edilirse hastaya takip ya da “Nanoknife” işlemi önerilebilir. Bu işlem hastalığı bir süre durdurmakta, asıl tedaviye zaman kazanılmasını sağlamaktadır. Nanoknife işlemi merkezimizde uygulanmaktadır.

Klinik anlamlı olarak tabir edilen bir tümör tespit edilirse:

Lokalize(prostata sınırlı) prostat kanseri tespit edilen hasta ameliyata uygunsa robotik radikal prostatektomi ameliyatı planlanır. Anatomik alanlara hakim olunması bu ameliyatı başarılı kılacak en önemli faktörlerden birisidir. Özellikle mesane ile prostat arasında bulunan bir anatomik planın ortaya koyulması ile robotik prostat ameliyatlarında yeni bir teknik geliştirilmiştir. Literatüre "mesane boynu koruyucu teknik" olarak giren bu yöntem ile yapılan ameliyatlar sonrası hastalarda erken ve geç dönem idrar kaçırma (inkontinans) oranları çok azdır. Merkezimizde robotik prostatektomi ameliyatları bu teknik kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca merkezimizin robotik cerrahi eğitim verme sertifikası da bulunmaktadır. Bu yöntemle yurtdışında da eğitim amaçlı ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

Lokalize prostat kanseri tespit edilmesine karşın ameliyata uygun olmayan hastalar için radyasyon onkolojisi bölümünce yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) işlemi planlanır.

Yaşa ve ek hastalıklara bağlı olarak tedavi öncesi ya da tedaviye bağlı olarak işlemler sonrası karşılaşılabilecek cinsel fonksiyon bozukluklarında, hastalar androloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve gerekli tedaviler planlanır.

Hastada daha ilerlemiş safhada bir tümör tespit edilmesi durumunda ise metastazların araştırılması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından hasta medikal onkoloji bölümünce takibe alınır ve hastanın gerekli tedavisi planlanır.

Kanser tanısı alan hastaların büyük kısmı psikolojik olarak bazı problemlerle karşılaşırlar. Kanser hastalığıyla mücadele ederken hem hastanın hem de yakınlarının morallerinin iyi olması iyileşmeye olumlu katkıda bulunacaktır. Bu sebeple merkezimizde prostat kanseri tanısı alan tüm hastalar bu konuda uzman psikiyatrist ve psikologlar tarafından değerlendirilir. Hastaların ilk tanı almalarından itibaren tedavileri tamamlanıncaya kadarki süreçte bu hastalıkla mücadele etmeleri için kendilerine ve yakınlarına destek sağlanması amaçlanır.

Kalp hastalıkları varsa:

Prostat hastalıkların görülmesi genellikle orta yaş üstünde olduğundan ameliyat öncesi ve sonrası bazı kalp rahatsızlıklarıyla karşılaşılabilmektedir. Daha önce kalp rahatsızlığı olan veya ameliyattan sonra erken dönemde kalp rahatsızlığı yasayan hastalarımız kardiyoloji bölümünce değerlendirilip tedavileri düzenlenmektedir.