Tüm Vücut MR

Kanser tanısında bir check-up yöntemi

Bize Danışın

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR, kanser riski veya endişesi taşıyan rutin taramalarını yaptıran sağlıklı kişilere tamamlayıcı olarak önerilen ileri bir check-up yöntemidir. MR incelemenin röntgen ve tomografiden farklı radyasyonla çalışmaz.Tanıda birçok alanda daha üstündür. Yan etkisi yoktur. Hastaya zarar vermez.Yıllık düzenli tekrarında mahsur yoktur.

Manyetik Rezonans 1980 'lerin başından beri kullanılan ileri bir radyolojik görüntüleme yöntemidir. Hastalık varlığında ya da şüphesinde vücudun ilgili bölümünün taranarak incelenmesi sonucunda tanı koymayı ve tedaviye karar vermeyi kolaylaştırır. Tarama amaçlı Tüm Vücut MR inceleme uygulaması nispeten yenidir. Bilinirliği ve kullanımı giderek artmaktadır. Tüm Vücut MR inceleme protokolü 50-60 dakikada tamamlanacak şekilde programlanmıştır.

Klasik radyolojik check-up yöntemlerinde inceleme kapsamında olmayan beyin, boyun, göğüs kafesi içi ve kas- iskelet sisteminin patolojileri Tüm Vücut MR taraması ile daha erkenden fark edilebilir.

Yüksek riskli kişilerde meme, prostat ve gastrointestinal tümörlerin daha erken evrede saptanabilmesi için uluslararası tarama protokollerine uygun klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Özellikler

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Beyin ve boyun dahil tüm vücut tek seansta görüntülenir.
Check-up amaçlı kullanılabilir. Risksizdir ve yıllar içinde tekrarlanabilir.
Bu yeni yöntemde vücut genellikle 5 mm aralıklı parçalar halinde taranıp ardından dijital verileri otomatik yazılım programı ile tek parça halinde düzenlemektedir. Hızlı sonuç alınan bu yeni modelde görüntülerin alınması max. 50-60 dakika sürüyor.
Tüm Vücut MR taraması hastalık bulguları oluşmadan ve tümör yayılmadan saptandığı için hayat kurtarıcıdır. Etkin tedaviyi kolaylaştırır.
Klasik radyolojik check-up yöntemlerinde inceleme kapsamında olmayan bölgeler ve diğer yöntemlerde kolayca gözden kaçabilecek patolojiler Tüm Vücut MR ile yapılan incelemelerde fark edilebilir. Meme, prostat ve gastrointestinal tümörlerin en erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması öneriliyor.
Tüm Vücut MR taraması kanser riski ya da endişesi olan ve bu konuda rutin check-up’larını yaptıranlara tamamalayıcı ileri bir check-up modeli olarak sunulmaktadır.

Sağladığı Kolaylıklar

Tüm Vücut MR çekimi sırasında kişi radyasyon almaz.
Kontrast madde rutin taramalarda kullanılmaz.
8 saat açlık tercih edilir. Sıvı kısıtlması yoktur. Mesane sıkışıklığı gerekmez.
Klasik radyolojik check-up yöntemleri ile izlenen karın içi ve akciğerin yanı sıra, genellikle check-up incelemelerine dahil olmayan beyin dokusu, kemik yapısı ve ekstremite gibi alanlar da Tüm Vücut MR ile tek seferde taranır.
Lezyon karekterizasyonu ve takibinde inceleme tekrarı gerektiğinde, risksiz ve yan etkisiz bir inceleme metodu olarak her yaş grubunda güvenle uygulanabilir.

Tüm Vücut MR Nasıl Çekiliyor?

Tüm Vücut MR Nasıl Çekiliyor?
Tüm Vücut MR’da, rutin bir MR çekiminde olduğu gibi hasta üstünü değiştiriyor, uygun kıyafetler giyiyor, üzerine de alıcı antenlerin olduğu (koil) örtülüyor. MR cihazının hareketli bir masası var. Masada yatan hastadan paralel görüntüleme ve birleştirici yazılım programları ile optimum çözünürlük ve kalitede görüntü alınıyor. Kişinin MR masasında hareketsiz olarak 45 dakika yatması gerekiyor. Özellikle karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastadan nefesini 20 saniyeyi geçmeyecek sürelerde tutması isteniyor.

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?
Tüm vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer çekimi yapılıyor. İşleme karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların incelemesi ile devam ediliyor. Erkeklerde prostat, kadınlarda rahim ile yumurtalıklar taranıyor. Ayrıca kemikler ve kaslar da aynı seansta MR ile rahatlıkla görüntülenebiliyor.

Ancak meme, prostat ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.

Damar Hastalıkları Belirlenebiliyor mu?

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?
Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programları içermiyor. İsteyen hastalarda beyin damarlarında anevrizma adı verilen ve kanama riski olan baloncuk varlığını araştırmak için 5 dakikalık ek programla Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılabiliyor. Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olanlara ise Koroner BT Anjiografi ile Check-up yaptırması öneriliyor.

SORULARLA TÜM VÜCUT MR CHECK UP

 • 1. Tüm Vücut MR Check-Up nedir?
  Standart yöntemlerle check-up’ larını yaptıran sağlıklı kişilerde tamamlayıcı olarak kullanılması önerilen geniş kapsamlı tarama amaçlı son yıllarda kulanıma giren MR inceleme yönteminin adıdır.

 • 2. Tüm Vücut MR Check-Up hizmeti ne kadar sürer?
  Tüm Vücut MR Check-Up işlemi yaklaşık 1 saat içinde tamamlanmaktadır.

 • 3. Bu hizmetten neden yararlanmalıyım?
  Tüm Vücut MR ile klasik radyolojik Check-Up incelemelerine dahil olmayan beyin dokusu, boyun ve kas iskelet sistemi incelemeye dahil edilir. Karın içindeki organlar karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve böbrek üstü bezleri başta olmak üzere ayrıntılı olarak görüntülenir. Pelvik jinekolojik ve ürogenital organlar incelemelere dahildir.

 • 4. Tüm Vücut MR ne tür avantajlar sağlar?
  Tüm Vücut MR’ın en önemli avantajı radyasyon içermeyen ve yan etkisi olmayan bir tarama metodu olmasıdır. Sağlıklı insanlarda kanser gibi tümoral hastalıkların henüz bulguları oluşmamış iken hastalığın saptanmasına olanak sağlamaktadır.

 • 5. Tüm Vücut MR yaptırmak Mamografi işlemi yerine geçer mi?
  Meme tümörlerini en erken evrede saptanabilmesi için tarama amaçlı Mamografi ve , Meme Ultrasonu yapılamaktadır. Tüm Vücut MR tarama protokolünde memenin ayrıntılı görüntülenmesi için gerekli zaman alıcı ve kontrastlı inceleme programlanması yapılmadığından ancak belli bir büyüklüğün üzerindeki meme tümörlerini saptanabilmesi mümkün olamaktadır. Yüksek riskli ve gerekli olgularda memeye santalize ilaçlı MR ile ayrıntılı inceleme önerilir.

 • 6. Tüm Vücut MR yaptırmak Prostat Taraması yerine geçer mi?
  Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ve farklı görünüme ulaşmış prostat tümörleri saptanabilir. Ancak prostat tümörlerini daha erken evrede saptayabilmek için laboratuvar tetkikleri (PSA) ve klinik muayenin de mutlaka yapılması önerilir. Yüksek riskli ve gerekli olgularda Multiparametrik ilaçlı prostat MR inceleme önerilir.

 • 7. Tüm Vücut MR yaptırmak Tiroid Ultrason yerine geçer mi?
  Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ve farklı görünüme ulaşmış tiroid tümörleri saptanabilir. Ancak Tiroid Ultrasonu ile çok daha küçük ve riskli nodüller saptanabileceği için ultrason daha duyarlıdır. US sonrası gerekli olgularda biopsy önerilebilir.

 • 8. Tüm Vücut MR yaptırmak Gastroskopi ve Kolonoskopi yerine geçer mi?
  Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ulaşmış mide, ince bağırsak ve kolon hastalıkları tümörleri saptanabilir. Ancak erken evrede saptanmaları için gastroskopi ve kolonoskopi işlemlerinin risk grubu hastalarda mutlaka yapılması gerekmektedir.

 • 9. Tüm Vücut MR akciğer kanseri taramasında Bilgisayarlı Tomografiden daha duyarlı mıdır?
  Bilgisayarlı Tomografi akciğer tümörlerini erken saptamada en duyarlı yöntemdir. Yüksek riskli hastalarda düşük doz BT inceleme önerilir.

 • 10. Akciğer kanseri taramasında Röntgen yeterli midir?
  Röntgen ile kalbin arkasında kalan, düşük yoğunluklu ve küçük tümörlerin tanısını koymak zordur. Tüm Vücut MR göğüs ve akciğer dokusunda kitle lezyonu saptamada röntgen işleminden daha etkin bir yöntemdir.

 • 11. Tüm Vücut MR Check-Up’ın hangi sıklıkta yapılması tavsiye edilir?
  Rutin Check-Up uygulamaları ile beraber Tüm Vücut MR Check-Up’larınızın her yıl tekrarlanması tavsiye edilir.

 • 12. Tüm Vücut MR çekimi yapılırken ne kadar radyasyon alınır?
  Tüm Vücut MR esnasında vücudunuz radyasyona maruz kalmaz.

 • 13. Tüm Vücut MR hizmetinde yaş sınırı var mıdır?
  Tüm Vücut MR risksiz bir tarama metodudur. Sağlık durumu elveren, MR cihazında hareketsiz durabilecek MR ‘a girmesine engel olmayan herkes kullanabilir.

 • 14. Tüm Vücut MR da hazırlık gereklimi?
  Mide ve ince bağırsakların daha iyi görüntülenebilmesi için 8 saatlik açlık önerilir. Sıvı gıdalar almanın sakıncası yoktur ve idrar sıkışıklığı gerektirmez.

 • 15. Tüm Vücut MR’ da damardan kontrast madde kullanılır mı?
  Check-up incelemelerinde kontrast madde kullanılması tercih edilmemektedir. Riskli lezyon saptanan hastalarda ve lezyon karekterizasyonu için gerekli olgularda başka bir seansta kontrastlı inceleme yapılması gerekebilir. Kanser riski yüksek hastalarda tarama işleminin kontrastlı yapılması duyarlılığı artırmaktadır.

 • 16. Tüm Vücut MR Check-Up ile vücutta var olan her lezyonun görülebilmesi mümkün müdür?
  Bir lezyonun radyolojik olarak saptanabilmesini belirleyen temel unsurlar lezyonun boyutu ve köken aldığı doku ya da organa göre oluşturacağı kontrast farklılığıdır. Radyolojik metodların duyarlılığı lezyonun yerine ve türüne göre değişmekle birlikte parankimatöz organlardan orijin alanlar genellikle 1cm ve üzerinde iken tespiti kolaylaşır.

 • 17. Tüm Vücut MR cihazı diğer MR cihazlarından farklı mıdır?
  Yeni model gelişmiş cihazlardır. Özel donanım ve yazılım programlarına sahiptir. Standart incelemeler içinde kullanılır. Çoğunlukla hasta konforunu da arttıran uygulamalara (müzik dinlemek, belgesel-film izlemek, en yenisinde 70cm genişliğinde tünel) sahiptir. 1.5 yada 3 Tesla olabilir. Makul süre içinde yüksek çözünürlüklü inceleme yapabilecek tüm vücut donanımı ve yazılımı olan cihazlarla mak mümkündür.

 • 18. Tüm Vücut MR yaptırmak Rahim ağzı kanseri taraması yerine geçer mi?
  Tüm Vücut MR ile ancak belli boyutlara ulaşmış ve farklı sinyal oluşturan rahim ve rahim ağzı tümörleri görüntülenebilmektedir. Ancak erken evrede riskli kişilerde teşhis için en etkin tarama yöntemi olan Pap Smear yapılması önerilmektedir.

 • 19. Tüm Vücut MR Check Up kaç kiloya kadar olan hastalarda yapılabilmektedir?
  Boy-kilo oranı önemli olmakla birlikte genellikle 160 kiloya kadar olan hastalar için uygundur.

 • 20. Kişinin kapalı alan korkusu var ise, genel anestezi ile yapılabilir mi ?
  Anestezi eşliğinde Check-Up MR yaptırmak işlem kalitesini azaltacağından hekimler tarafından tercih edilmemektedir.

 • 21. Tüm Vücut MR ile Bel ve Boyun fıtıkları görüntülenebilir mi?
  Tüm Vücut MR işleminde temel amaç bel fıtığını görüntülemek olmasa bile omurga ile ilgili patolojiler için alınan protokolde bariz disk dejenerasyonları ve fıtıklaşmalar tespit edilebilmektedir. Detay gereken durumlarda ve yakınması olan hastalarda ilgili Spinal bölgenin ayrıntılı MR incelemesi gerekebilir.

 • 22. Tüm Vücut MR Nasıl Çekiliyor?
  Tüm Vücut MR’da, rutin bir MR çekiminde olduğu gibi hasta üstünü değiştiriyor, MR için uygun tek kullanımlık kıyafetini giyiyor, üzerine de sinyal toplayıcı antenlerin olduğu koil örtülüyor. MR cihazının hareketli bir masası bulunmaktadır. Masada hareketsiz yatan hastadan paralel görüntüleme ve birleştirici yazılım programları ile optimum çözünürlük ve kalitede planlanan görüntüler sıra ile alınır. Kişinin MR masasında hareketsiz olarak 50-60 dakika yatması istenir. Özellikle karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastanın nefesini 20 saniyeyi geçmeyecek sürelerde tutması istenir.

 • 23. Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?
  Tüm vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer çekimi yapılıyor. İşleme karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların incelemesi ile devam ediliyor. Erkeklerde prostat, kadınlarda rahim ile yumurtalıklarda görüntüleniyor. Ayrıca geniş bir alanda (kollar hariç )kemikler ve kaslar da aynı seansta MR ile izlenebiliyor. Meme, prostat , rahim ağzı ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında çok erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.

 • 24. Damar Hastalıkları Belirlenebiliyor mu?
  Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programları içermiyor. İsteyen hastalarda beyin damarlarında anevrizma adı verilen ve kanama riski olan baloncuk varlığını araştırmak için 5 dakikalık ek programla Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılabiliyor. Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olanlara ise çok kesitli Koroner BT Anjiografi ile Check-up yaptırması öneriliyor.

 • 25.Kimler MR'a giremez:
  Klostrofobik hastalar(kapalı alan korkusu), vücutlarında MR uyumu bilinmeyen metalik implantı olan ve daha önce MR'a girmemiş hastalarda ön görüşme gerekmektedir. Kalp pili (MR uyumlu olmayan) ve 1990 öncesi ameliyatla beyinde anevrizma klipsi takılan hastalar hiçbir durumda MR'a girmemelidir.

 • 26.Kime önerilmez:
  Genel durumu iyi olmayan kişlere, MR cihazında 1 saat yatamayacak, çekime oryante olamayacaklara, spesifik bir hastalık yada bölge ile ilgili ayrıntılı bilgi gereken yakınması olanlara tarama amaçlı inceleme önerilimez .

İletişim ve Sorularınız

Adınız
Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.


Kullanım koşullarını kabul ediyorum.
Web sitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015