Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2003 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1994 Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2006 Özel Halkalı Kent Hastanesi / Dermatoloji Kliniği
MEMBERSHIPS
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Türk Dermatolojik Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
PUBLICATIONS
 • Dirençli Venöz Ülser Tedavisinde VakumBülü Transplantasyonu Aminzadeh A, Demirçay Z, Ergun T. 2003, Türkderm
 • Vitiligo tedavisinde DB-UVB?nin etkinliği. Serbest Bildiri Sunumu Aminzadeh A, Bakar Ö, Aytuğ F, Ergun T. Dermatoloji 2003 Kongresi, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul
 • Prevention of chronic furunculosis with low-dose azithromycin Aminzadeh A, Demirçay Z, Ocak K, Söyletir G. Journal of Dermatological Treatment. 2007;18:105-108
 • Suction blister transplantation for a refractory venous ulcer Aminzadeh A, Demirçay Z, Ergun T. Dermatopatoloji kongresi, 2001, Antalya
 • Romatoid nodülozis. Poster Sunumu Aminzadeh A, Ergun T, İnce Ü, Gürbüz O. Dermatoloji Kongresi, 2000, Antalya
TOP
How can we help you?