Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
EDUCATION
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1994 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 - 2017 Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesi Kadın - Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
 • 2007 - 2010 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi / Kadın Doğum Uzmanı
 • 2006 - 2007 Anadolu Sağlık Merkezi Johns Hopkins / Kadın Doğum Uzmanı
 • 2000 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2006 Acıbadem Kadıköy Hastanesi / Kadın Doğum Uzmanı
MEMBERSHIPS
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Üreme Tıbbı Derneği
 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
 • Türk Perinatoloji Derneği Fetal Tıp Derneği
 • TSRM
 • Society of European Robotic Gynecological Surgery
TOP
How can we help you?