Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 1998 USMLE United States Medical Licencing Examination
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2002 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2002 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Intraocular pressure rise and recurrence of capsular block syndrome after neodymium: YAG laser antreior capsulotomy. J Cataract Refract Surg. 2007
 • Hipofiz Adenomu tanısı ile takip edilen olgularımızın oftalmolojik değerlendirilmesi. Türk Ofralmoloji Gazetesi Mayıs-Haziran 2001
 • Psödotümor Serebri de Görme Kaybı (İdiyopiatik Intrakranyal Hipertansiyon) Türk Ofralmoloji Gazetesi Temmuz-Ağustos 2001
 • Ön segment yapılarının incelenmesinde Optik Koherens Tomografi. Türk Oftalmoloji Gazetesi: Mayıs-Haziran 2001
TOP
How can we help you?