Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 2005 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2017 T.C. Minister of Health, Arnavutköy Public Hospital / Eğitim Sorumlusu
 • 2015 - 2017 T.C. Minister of Health, Arnavutköy Public Hospital / Uzman Doktor
 • 2014 - 2015 Istanbul University, Istanbui Medical School / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2009 - 2014 Istanbul University, Istanbui Medical School / Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
 • 2007 - 2008 T.C. Minister of Health, Düzce 112 Emergency Center / Doktor
 • 2006 - 2007 T.C. Minister of Health, Düzce Public Health Center / Doktor
MEMBERSHIPS
 • Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation
 • Turkish Intensive Care Association
PUBLICATIONS
 • Tarsen Sendromlu Bir Hastada Anestezi Deneyimi (Anaesthesia Experience in A Larsen Syndrome: Case Report ) Türkiye Klinikleri J Case Rep. 2015;23(3):220-2. Buget M, Tuzuner F, Edipoglu I, Süleyman K.
 • Zor Entübasyonun Nadir Bir Nedeni: Fräser Sendromu (A Rare Cause of Difficult Intubation: Fraser Syndrome). İstanbul Med. J, 2014; 15: 140-1. Buget M, Tuzuner F, Kuşku T, Kucukay S, Camcı E.
 • Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Gelişiminde Rol Alan Prediktif Faktörler (Predictive Factors Involved in Development of Postoperative Pulmonary Complications). Türk J. Anaesth Reanim. 2014; 42(6):313-9. ). Saraçoğlu A, Yavru A, Küçükgöncü S, Tuzuner F, Karadeniz M, Başaran B, Sentürk NM.
 • Spinal Anestezi Sonrası Görülen Komplikasyonların Demografik Dağılımı ve Hasta Memnuniyeti (Demographic distribution of complications after spinal anesthesia and patient satisfaction) İst Tıp Fak Derg.2014;77:3. Yakupoglu S, Buget M, Tuzuner F, Kucukay S.
TOP
How can we help you?