Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1997 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1993 - 2006 Prof.Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anestezi Kliniği
 • 1989 - 1992 İzmir Tepecik SSK Hastanesi
 • 1987 - 1989 Batman SSK Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği
PUBLICATIONS
 • Koroner arter bypass ameliyatlarında morfin-skopolamin, midazolam-skopolamin, klonidin ile yapılan premedikasyonun karşılaştırılması
 • Streptokinas uygulaması sonrası görülen erişkin sıkıntılı solunum sendromu(Olgu sunumu)
 • Damar cerrahisinde alt ekstremite dolaşım yeterliliğinin pulse oksimetrele izlenmesi Yaıcı N, Maçika H, Yapıcı F, Çınar B, Akyaç Z. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyo-Vasküler Cerrahi Bülteni. Eylül 1995;5(3):117-118
 • Bronkoskopi sonrası topikal anesteziğe bağlı görülen methemoglobinemi Yılmaz C, Çoruh T, Yıldız Y, Maçika H, Yapıcı N, Abay G, Orhan G, Eren E, Aykaç Z. GKD Anest. Yoğ. Bakım Derneği Dergisi. 2001;7:36-39
 • The effects of sevoflurane on hypoxic pulmonary vasoconstriction during one-lung ventilation thoracic surgery Abay G, İzgi F, Coruh T, Macika H, Dogusoy I, Aykac Z. British Journal of Anaesthesia 2000;84:1-14
 • The effects os magnesium sulphate on arrhythmia after coroner artery bypass grefting surgery Yilmaz C, Coruh T, Yildiz Y, Macika H, Abay G, Aykac Z. Britsh Journal of Anaesthesia. June 2000;84;1-37
 • Karotis endarterektomisinde genel anestezi, servikal pleksus blokajı ve servikal apidural anesteziyöntemlerinin karşılaştırılması Çoruh T, Yaıcı N, Yılmaz C, Çınar B, Maçika H, Abay G, Sezerman Ö, Aykaç Z. GKD Anest. Yoğ. Bakım Derneği Dergisi. 2000;6:30-34
 • Massive air embolism at the initiation of cardiopulmonary bypass: Case report Yapıcı N, Alhan C, Maçika H, Kudsıoglu T, Aykaç Z. Türk Kardiyoloji Derneği. 199624:538-539
TOP
How can we help you?