Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1996 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1995 Hospital Rothchild Allergoloji Paris
 • 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1990 Centre Hospitaleier Universitaire Vaudois İsviçre
 • 1986 Galatasaray Lisesi
EXPERIENCE
 • 1997 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1992 - 1996 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
MEMBERSHIPS
 • İmmünoloji Derneği
 • Toraks Derneği
 • Solunum Araştırmaları Derneği
 • Galatasaraylılar Derneği
PUBLICATIONS
 • Orta Lob Sendromu TSAD Solunum Dergisi 19. Sayı 655-660
 • Sol ana bronşta fibrostenozla seyreden bir akciğer tbe olgusu TSAD Solunum Dergisi 19 Sayı :660-665
 • ARDS ile seyreden iki aspirasyon pnömonisi olgusu TSAD Solunum Dergisi 19. Sayı 618-622
 • Normal Bronş Ultrastrüktürü gösteren bir Kartagener Sendromu TSAD Solunum Dergisi 20. Sayı : 833-841
 • Plörezilerde Plevra biopsisi tanı değeri TSAD Solunum Dergisi 20. Sayı:821-825
 • Astma broşiyalede etyopatogenez Doktor Dergisi. 1995;3(3):185-188
 • Hidroklorik asit ve hipokloridin solunum yollarına etkisi TSAD Solunum Dergisi 20. Sayı: 829-833
 • KOAH akut atağında aminofilinin ve aminofiline eklenen Beta 2 agonosti ve kortikosteroidlerin birlikte kullanımının etkileri TSAD Solunum Dergisi 19.Sayı:929-934
 • Yaygın amfizem ve pnömotoraksla seyreden bir nörofibromatozis olgusu TSAD Solunum Degisi 18.Sayı:664-670
 • Astma bronşiyalede prevantif tedavi Doktor Dergisi. 1995;3(2):90-94
 • Plevral Effuzyonların ayrıca tanısında pleural sıvı serüloplazmin oksidaz aktivitesinin tanı değeri TSAD Solunum Dergisi 20. Sayı : 841-847
TOP
How can we help you?